VIITA, Aija

"MAJANI METSÄSSÄ"

Lopputyö 14.3.1994

"Majani metsässä" on kaksiosainen tarina, joka perustuu kokemuksiini ja ajatuksiini kesällä ja syksyllä 1993 Pieksämäen maalaiskunnassa, Pyhityn järven rannalla. Aluksi kuvaan, kuinka rakennan itselleni asuttavan majan puunrungoista, risuista ja havuista metsän siimekseen. Toisessa osassa on tullut syksy ja muutan majaan viikoksi asumaan. Mukanani on vain uskollinen lapinkoira Tsikka.

Ihmismieli on monitasoinen ajatusten ja aistien limittynyt verkosto jatkuvassa prosessissa ja liikkeessä. Sen sijaan, että olisin tekstissäni pirstonut kokemukseni ja ajatukseni erikseen käsiteltäviin osiin, olen yrittänyt kuvata tasojen moninaisuutta - niiden liikettä - sellaisena kuin sen koin. Erilaiset muistikuvat lapsuudesta alkavat prosessin aikana vaikuttaa ajatteluuni. Rakentamiseen liittyvät pohdiskelut ja asumisen arki, aistielämykset ja mielikuvitus sekoittuvat tekstissä mietiskelyyn ihmisen perimmäisistä kysymyksistä, olemassaolosta tässä maailmassa ja erityisesti ihmisen suhteesta ympäristöön ja luontoon. Kun joukkoon lisätään eri kirjailijoiden mietteitä, alkaa yhteiskuva hiljalleen muistuttaa sitä, mitä luulen päässäni tapahtuneen tämän yli vuoden kestäneen ajattelutyön aikana. Ajatusten hahmottaminen on vaatinut asioiden jäsentelyä.

Työni luonne on dualistinen. Tutkin itsessäni tapahtunutta prosessia vastakkainasettelulla: ajatus ja kokemus, ulkoinen ja sisäinen, ihminen ja luonto, mies ja nainen... Pareja on useita ja ne ovat yhdessä olleet vaikuttamassa lopputulokseen: syventyneeseen tietoisuuteeni siitä, mikä on yhteyteni luontoon. Prosessin dialektinen ote näkyy myös raportissani. Kaunokirjallisen tekstin lisäksi olen tehnyt n. 12 minuutin videotallenteen metsäkokemuksistani. Kuvallista kerrontaa edustavat myös valokuvat, jotka olen yhdistänyt tekstiin.

AINEISTO: Kirja "Majani metsässä" 131 s., Video "Majani metsässä"
ASIASANAT: Ekofilosofia, ympäristöestetiikka, rakentaminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto