VESALAINEN, Arja

SEINÄMATERIAALI - TASOKAPPALE

Lopputyö

Työn alkulähtökohtana oli löytää raaka-aine, joka soveltuu sekä seinämateriaaliksi: tasokappaleen omaisiksi, kolmiulotteista tilaa jäsentäväksi teolliseksi tuotteeksi. Että huonekalun tai sarjatyönä toteutettavan kalusteen raaka- aineeksi.

Kolmesta kappaleesta kootun, noin neljä metriä korkean ja metrin levyisen puutyön raaka-aineet ovat: koivu - elementin pohjamateriaali. Koivu, eurooppalainen ja amerikkalainen tammi - työn yksityiskohtien osat, pienesineet. Puu raaka-aineen valintaan vaikuttaneita syitä olivat esimerkiksi sen helppo saatavuus.

Puu raaka-aineesta valmistettavalle seinämateriaalille asetin seuraavat vaatimukset jo työn suunnittelu-vaiheessa: Tuotteen tulisi olla joko teollisen tai pienteollisuudessa käytettävin työmenetelmin toteutettavissa. Tuotetyönä esineen tulisi olla teollisuus linjastoon soveltuva.

Seinämateriaali on osa kolmiulotteista, arkkitehtoonista tilaa. Se on joko tausta, esimerkiksi osa neuvottelutilan kalustusta. Tai itsenäinen, käytävätiloissa, halleissa tai sali tyyppisissä huonetiloissa, terminaaleissa tms. käytetty, tilassa liikkujaa tukeva, orientoitumista helpottava elementti.

Työ on aiheeltaan abstrakti. Sen pelkistetyt, raaka- aineen orgaanisia ominaisuuksia hyödyntävät pienesineen tyyppiset tasokappaleen elementit ovat henkilökohtaisen harjoitelmani, joka liittyy esiteolliseen - joskus myös käsityövaltaiseen puumateriaalin työstämisen perinteeseen.

Esineiden mitoituksessa ja koko sommittelualan käytössä kokeilin aluksi ns. "kultaisen leikkauksen" suhdelukuja ja niiden avulla toteutettavaa pinnan jakoa. Työn edetessä suhdelukusarja osoittautui kuitenkin rajoittavaksi: siirryin ns. post moderniin, uutta luovaan suhderakenteeseen.

Tasokappaleen sommittelun ja pinnanjaon rakentamisen tukena on käytetty Unto Pusan Sommittelu I ja II kirjoja. Työn edetessä siihen on liittynyt assosiaatioita sisustusarkkitehtien Ilmari Tapiovaara ja Jouko Järvisalo, SIO, luennoista. Sekä Taideteollisen korkeakoulun excursioilta.

Puun perinteiseen konetyöllistämiseen liittyvät tekniset sovellutukset muodostuivat kiinnostavaksi osaksi lopputyöni hahmomallia toteutettaessa.

Suomalaisen huonekalusuunnittelun peruslähtökohtia; puu raaka-aineen vahvuuksia, raaka-aineen soveltuvuutta, konekannan soveltuvuutta ja mukautumista tehtävän eriosiin jne. tutkin abstrahoimalla puu raaka-aineesta valmistettuja tasokappaleen osia.

Pienesineen omaiset tuotteet tasokappaleen pinnassa ovat "muistumia" taideteollisesti tai käsityömäisesti valmistetuista, arkipäiväisistä käyttöesineistä.

Teollisesti valmistettava, nykyaikainen sarjatuote, esimerkiksi pienesine, saattaa olla mitoitukseltaan, ergonomialtaan jne. ominaisuuksiltaan lähellä perinteistä - käsityömäisesti valmistettua käyttöesinettä.

Seinämateriaali on suunniteltu siten, että se ottaa kantaa erilaisiin, ympäristössä vallitseviin valo- ominaisuuksiin. Valo-varjo tapahtumat ovat oleellinen osa tuotteen reliefivaikutelman syntymisessä.

AINEISTO: Kirjallinen osa I, luonnosmateriaalia. Kirjallinen osa II. 109, 37 s. Materiaalikartta. Työpiirrokset 4 kpl. Diat 10 kpl.
ASIASANAT: Puu raaka-aineesta konetyönä valmistettu seinäelementti, kolmiulotteista tilaa jäsentävä tasokappale
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto