PÖYHÖNEN, Tuula Johanna

VALKEITA VAATTEITA

Lopputyö

Olen suunnitellut lopputyönäni malliston Valkeita vaatteita. Vaatemallien raaka-aineena käytin tarkoitukseen työstämääni pellavaa ja viskoosijätemateriaalia. Minua ovat innostaneet vanhojen alusvaatteiden ratkaisut. Kuuteen asukokonaisuuteen yhteensopiviksi valmistin kahdeksan parin huopakenkämalliston.

Vaatemalliston täydentäminen sopivilla asusteilla ja rekvisiitalla tarjosi mielenkiintoisen mahdollisuuden yhteistyöhön muiden suunnitteljoiden kanssa. Teollisen muotoilun opiskelija Heli Juvonen suunnitteli ja toteutti kuuden mallin silmälasinkehyssarjan. Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun opiskelija Jari Karja suunnitteli yhteistyössä kanssani vaaterekin ja vaateripustinsarjan. Yhdessä neljän vaatetussuunnittelun opiskelijan kanssa toteutamme lyhytelokuvaa, jonka välityksellä tuomme esiin näkemyksiämme siitä, kuinka haluamme vaatteitamme katsottavan tai mainostettavan.

Lopputyössäni halusin vapaasti sekoittaa taiteen ja teollisuuden keinoja keskenään. Valkeita vaatteita mallisto on monessa mielessä puolitiessä taiteellisesta teolliseen. Pienellä kehittelyllä siitä voitaisiin muokata sarjatuotantoon soveltuva.

Työskentelyn edetessä tarjoutui monia uusia mahdollisuuksia malliston esittämiselle. Näyttelyt ja näytökset, joissa tämä mallisto on ollut esillä, ovat poikenneet yleisönsä, tavoitteidensa ja ajankohtiensa puolesta paljon toisistaan.

Lopputyöni kirjallisessa osassa kuvaan ja analysoin työprosessin vaiheita kronologisesti edeten. Ensimmäisessä osassa kerron malliston suunnittelusta, toteutuksesta ja ideoista. Toisessa osassa kerron niistä tapahtumista, näyttelyistä, esityksistä ja kilpailusta, joissa olen ollut mukana tällä työllä.

AINEISTO: vaatemallisto, huopakenkäsarja, vaaterekki ja ripustimet, ryhmätyönä toteutettava mustavalkolyhytelokuva (valmistuu myöhemmin), dokumenttikirja
ASIASANAT: aplikointi, imagofilmi, jätteet, kierrätys, kutominen, materiaalilähtökohtaisuus, pesu, poikkitaiteellinen vaate-esitys, prosessit, reiitys, vaatetussuunnittelu
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitos