SÖDERLUND, Marja

MITÄ NÄIN

Loputyö

Lopputyöni koostuu Finnfoton galleriassa Helsingissä 3 - 26. 9. 1993 olleesta valokuvanäyt- telystä (nimetön) ja kirjallisesta osasta "Mitä näin".

Kuvani liittyvät ihmisen hahmoon ja ruumiin olemiseen ja sen yksityiskohtiin. Käytin kuvissani osarajauksia ihmisestä. Rajasin pois katseen ja tunnistettavuuden, koska halusin kertoa yhteisistä piirteistä yleisellä tasolla. Myös iho ja kosketuksen kokemus ovat kuvien yhteisiä tekijöitä.

Lähtökohtana ja assosiaatioiden herättäjinä töilleni olivat vanhat, toisten kuvaamat, löydetyt kuvat. Tein niiden yksityiskohdista osarajauksia, joihin liitin itse kuvaamiani osia. Kuvako- konaisuudet rakentuvat useammasta värillisestä ja mustavalkoisesta palasta.

Löydetyt kuvat kuuluvat ns. albumikuvastoon, jossa rituaalinomaisesti tallennetaan elämää kuviksi. Niissä toistuu ihmisen hahmon antautuminen kuvattavaksi, asettautuminen kameran eteen. Vanhojen kuvien aikataso tuo töihini menneen ajan, joka kertoo ihmisen syntyperästä ja aikaisempien sukupolvien siirtyvistä ominaisuuksista.

AINEISTO: kirjallinen osa "Mitä näin" ja seitsemän valokuvakokonaisuutta, näyttelykuvat
ASIASANAT: iho, kuva-analyysi, löydetty kuva, osarajaus, ruumis, tulkinta, valokuvaus, yhdisteleminen
SÄILYTYSPAIKKA: kirjallinen osa TaiK:n kirjasto ja Valokuvataiteen laitos, alkuperäiset näyttelykuvat tekijällä