SIPILÄ, Pekka

AIKAKONE, valokuvateos kahdella kameralla

Lopputyö 15. 3. 1993

Lopputyöni koostuu 15:n valokuvan sarjasta ja niihin liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Jokainen kuva on otettu silmänräpäystä pidemmällä valotusajalla.

Ihmiselle nykyhetki on silmänräpäyksen mittainen. Kameralle nykyhetki on kuvan valotusaika ja niitä voi olla eri mittaisia. Lopputyöni kuvat näyttävät maailman, jonka voi nähdä vain kameran avulla.

Käytin kuvauksissa kahta kameraa, Hasselblad SWC laajakulmakameraa sekä omatekoista panoraamakameraa. Kamera on suunniteltu pitkiä valotusaikoja varten. Se on myös yksinkertainen rakentaa. Aika kuvautuu panoraamakuvaan kynällä piirretyn viivan tavoin. Viiva koostuu peräkkäisistä pisteistä. Panoraamakuvan jokainen piste edustaa omaa hetkeään aika-avaruudessa, kuva koostuu lukemattomista aikapisteistä. Tekstiosuus käsittelee myös yökuvauksen ongelmia: valon mittausta hämärässä ja resiprookkipoikkeamaa eli filmin herkkyyden alenemista pitkillä valotusajoilla. Esittelen yksinkertaisen valotusmittarin hämäräolosuhteita varten. Teksti kuvaa myös yksittäisten valokuvien syntymistä.

AINEISTO: 15 valokuvaa, kirjallinen osuus
ASIASANAT: panoraamakamera, valokuvaus, yökuvaus