ROSENLÖF, Christina

FOTOGRAFISKA MÅLNINGAR

Slutarbete 27. 4. 1993

Funderingar jag haft i flera år kring mitt personliga förhållande till den fotografiska tekniken skall utforskas i en slags upptäcksresa i fotografins gränsland. Jag har målat negativ med tush och pensel på transparent film. Jag har framställt ett enkelt testmaterial: en gråskaletest att användas som förlaga när jag målar. Jag har provat att med nålar skrapa olika mönster i det torkade tuschet. Sandwichmontage, föremål lagda direkt i förstoringsapparaten, solarisation, neg-vändning, fotogram är några av de tekniker jag vill prova att kombinera mina målade negativ med. I vissa fall kommer reprofotograferingar av fotokopior att behöva utforas som mellansteg. Sedan kopieras detta till grafisk film för att vidare överföras till fotogravyrplåtar.

Det som bl.a. inspirerat mig är några rader ur ett förord till en bok av Åke Hultman: - Jag beundrar fotografer som kan arbeta med sina motiv på en begränsad yta utan att behövä resa runt i verkligheten. Nu kan jag kasta alla mina kameror, kameran sitter i själen. Dessa rader fick mig att börja fundera om jag verkligen behöver en kamera, om det kanske rentav är så att kameran begränsar min förmåga att tänka fritt. Kanske jag är bunden vid en teknik som egentligen inte uttrycker det jag vill säga. Detta utesluter inte att kameran används, men mer som ett komplement.

Jag redovisar också en "tittbok" med små tankar, beskrivning av arbetsprocessen och viktiga saker jag läst i någon bok och vill dela med mig av.

MATERIAL: fotogravyr, tuschmålningar, andra tekniker
ÄMNESORD: gråskala, oskärpa
FÖRVARAS: Institutionsbiblioteket