NYYTÄJÄ, Markku

PEN AR BED

Lopputyö tammikuu 1993

Lopputyöni nimi on Pen Ar Bed ja esitän sen valokuvanäyttelyn muodossa. Näyttely on ennen ripustusta jäljennöskuvattu diafilmille. Kehystetyt diat seuraavat raportin ohessa. Kaikki alkuperäismateriaali on mustavalkoista.

Pen Ar Bed kertoo luoteisranskalaisen Bretagnen maakunnan läntisimmän läänin Finistèren ihmisistä, heidän työstään, arkielämästään sekä heidän elinympäristöstään. Työ pyrkii tuomaan esille merellisen seudun ominaispiirteitä ja sitä, miten seudun ilmasto- ja luonnonolosuhteet vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään. Samalla lopputyöni on oma kunnianosoitukseni ruumiillista työtä luonnon armoilla tekeville ihmisille: kalastajille, viljelijöille ja muille.

Materiaali on kerätty kolmen erillisen matkan aikana vuosina 1991 - 93. Tärkeimpänä suun- talinjanani oli seudun pääelinkeinojen, markkinoiden ja ihmisten sosiaalisen elämän kuvaaminen.

Kerätystä kuvamateriaalista olen yhdessä ohjaajani Matti Saarnion kanssa valinnut 47:n kuvan sarjan, joka koostuu 12:sta kuvaryhmästä. Kuvat on vedostettu kartonkivahvalle baryyttipaperille, sävytetty rikki- ja seleenisävytteillä sekä kehystetty passepartout'hun ja yksinkertaisiin vaihtokehyksiin. Näyttelytilana oli Annantalon taidekeskuksen kahvila ja kuvat olivat esillä 7. - 28. 4. 1993.

AINEISTO: 47 mustavalkoista valokuvaa
ASIASANAT: Bretagne, lunnonvalokuvaus, meri, mustavalkovalokuvaus, Ranska, ruumiillinen työ, valokuvaus, ympäristödokumentti
SÄILYTYSPAIKKA: tekijän hallussa