KONOW, Milla von

AIKALAISET

Lopputyö 4. 5. 1993

"Aikalaiset" lopputyön aiheena on julkisten henkilöiden muotokuvaus ja oman metodin kehittely sekä kokeilu tähän valokuvauksen lajiin. Julkisia ihmisiä kuvataan usein erilaisia valokuvan tradition konventioita käyttäen. Lopputyön haasteena on ollut päästä julkisen seinämän läpi henkilöiden yksityisempään luonteeseen. Tarkoituksena on ollut luoda uusia merkityksiä kuvattavien julkiseen henkilökuvaan astrologian avulla.

Vuoden kestävässä projektissa on kuvattu 12 julkisuuden henkilöä. Heidät on valittu edustamaan kaikkia 12:ta erilaista astrologista tähtimerkkiä oinaasta kaloihin.

Astrologisen olettamuksen mukaan valovoimaiset ihmiset - esimerkiksi julkisuuden henkilöt - toteuttavat aurinko- eli tähtimerkkiään näyttävästi. He siis edustavat yleisiä, arkkityyppisiä ominaisuuksia merkkinsä luonteesta. Kuvauksia varten on lisäksi perehdytty kunkin ihmisen yksilölliseen syntymäkarttaan ja ideoitu sen avulla muotokuvat.

Astrologia toimii siis metodin argumentatiivisena osana, jonka rinnalla on käytetty intuitiota. Kuvaustilanteessa on ollut tärkeää myös vuorovaikutus mallin kanssa. Tässä argumentatiivis- intuitiivisessa kuvausmetodissa astrologia ei ohjaa kokonaan, vaan toimii tiettyjen valintojen perusteluna. Metodin tarkoituksena on ollut myös päästä kiireisen julkisen ihmisen persoonaan käsiksi suhteellisen nopeasti, jotta se soveltuisi käytännön lehtityöhön. Lopputyön kuvat on suunniteltu julkaistavaksi journalistisessa tuotteessa.

Lopputyö sisältää 22 muotokuvaa. Lähes jokaisesta 12:sta henkilöstä on tehty kaksi mustaval- konegatiivista sävytettyä tai väripaperille vedostettua valokuvaa. Negatiivikoko on 6x7. Originaaleista on laservärikopiot lopputyökirjassa. Tekstiosan alussa on esitelty astrologista käsitteistöä ja kuvausmetodi. Niiden jälkeen ovat tapauskohtaiset raportit ja yksityiskohtaiset luonnehdinnat ja analyysit henkilöistä, kuvauksesta ja kuvista. Tekstin loppuosassa on huomioita muotokuvauksesta, paino-originaalin vaatimuksista ja yhteistyöstä lehden kanssa.

AINEISTO: lopputyökirja 80 s.
ASIASANAT: astrologia, julkisuuden henkilöt, muotokuvaus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja Valokuvataiteen laitos