KELLA, Marjaana

REIKÄ JA VERENKIERTO

Lopputyö

Opinnäytetyöni koostuu tapahtumasarjasta, joka osittain muuttui kuviksi näyttelyssäni Syntymä Finnfoto galleriassa syyskuussa 1993 ja jota kirjallisesti selvitän lopputyöraportissani Reikä & verenkierto.

Opinnäyte käsittelee kokonaisliikettä tai olemassaolon piilevää järjestystä, johon olen etsinyt suhdetta kuvallisissa töissäni. Samalla olen etsinyt valokuvan ja maalauksen sekä tilan ja näkyvän suhdetta. Teoksissani olenkin käyttänyt materiaaleina paitsi valokuvaa ja maalausta myös todellisia esineitä ja tilaa. Kuvani ovat määrittelemättömiä, ne eivät ole valokuvia eivätkä maalauksia; itselleni ne ovat jonkinlaisia ajatuksen osia, joita yhdistää valkoisten seinien rajaama negatiivinen tila, joka on aukko.

Lopputyöraportissani olen käsitellyt paitsi kokonaisliikettä yleiskäsitteenä, myös henkilökohtaista kokemustani tämän kokonaisliikkeen osana. Opinnäytetyössäni esiintyneiden ajatusten kimmokkeena voidaankin pitää tyttäreni Gretan syntymää. Ilman syntymää ei ole elämää eikä olemassaolon kokemusta - ei myöskään maailmaa tai näkyvää. Näkyvä maailma sisältääkin tiedon kokonaisliikkeestä piilotetussa muodossa. Niinpä ihmisen tuottamat esineet sisältävät erityisesti ihmiseen liittyvää piilojärjestystä.

Lopuksi käsittelen raportissani myös aineettomien ajatuskuvien rakentamista.

AINEISTO: opinnäytetyöraportti, näyttelyteokset
ASIASANAT: esseet, kokonaisliike, kuva-analyysi, kuvallinen ilmaisu, maalaustaide, sekatekniikka, syntymä, taideteokset, tulkinta, tilateos, valokuvataide
SÄILYTYSPAIKKA: raportti ja näyttelydiat TaiK:n kirjasto, alkuperäisteokset tekijällä