ESKOLA, Taneli

VARJOHENKÄYKSIÄ PAPERILLA

Lisensiaatintyö 20. 10. 1993

Tutkimuksen aihe on valokuvan taidepainotyö. Sitä tutkitaan niin historiallisesta, käytännölli- sestä kuin ilmaisumahdollisuuksien näkökulmasta. Historiallisessa jaksossa annetaan katsaus sävykuvan painomenetelmiin valokuvan sävyntoiston ja jäljennettävyyden näkökulmista. Kuvateoksia tutkitaan kirjataiteellisina artefakteina, joten valokuvat ovat niissä pääasiassa painettuja originaaleja.

Keskeinen ongelma on valokuvan sävyntoisto. Sitä tutkitaan painokokeiden, visuaalisen havainnoinnin ja vertailevan menetelmän avulla. Tyypillinen sävyntoiston hallinnan väline on rasteri. Sen käyttö on parhaimmillaan silloin, kun rasteria ei visuaalisesti havaitse, vaan se toimii apuvälineenä välittäen kuvan jatkuvat harmaasävyt painettavaan muotoon.

Käytännön jaksossa paneudutaan offsetmenetelmän ja gravyyrin mahdollisuuksiin. Näillä menetelmillä on toteutettu myös opinnäytteen taiteelliset produktiot, joiden kirjataiteellisia ja painoteknisiä ratkaisuja käytetään osaltaan esimerkkiaineistona. Etenkin gravyyriä koskevaa osuutta voi soveltaa myös käsikirjana. Käytännön ongelmien taustalla olevia kysymyksiä ovat mm: miten painotyön sävyjä latistava vaikutus on vältettävissä, miten valita kullekin työlle soveltuva painomenetelmä, mikä osuus materiaalivalinnoilla on onnistuneen lopputuloksen syntymisessä.

Varjohenkäysten näkökulmasta kukin kuvateos on oma kirjataiteen materiaaleista, kuvista ja tekstistä rakentuva kokonaisuutensa. Tämä painetun valokuvan tematiikka on osoittautunut yhdeksi valokuvataiteen valtavirroista, jonka tausta on yhtä pitkä kuin itse valokuvauksenkin. Menetelmän pioneerit olivat usein itsekin kirjanpainajia ja pyrkivät tietoisesti kehittämään monistettavaa kuvaa. Toisaalta valokuvataiteilijat ovat hakeneet kirjataiteellisia malleja vielä kauempaa kirjan esiasteista: kuvasalkuista.

AINEISTO: 1. kirjallinen tutkielma 230 s. 2. kuvateos Viva Giro! 3. kuvateos Aulanko 4. painokuvaesimerkkien kansio
ASIASANAT: kirjataide, painotyö, reproduktio, sävyntoisto, valokuvataide
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Valokuvataiteen laitos