DUNCKER, Henrik, TUUNANEN, Yrjö

VILJELIJÄN SOPIMUS - HAY ON THE HIGHWAY

Lopputyö 25. 3. 1993

Lopputyö muodostuu itse kuvausprosessista sekä valokuvanäyttelystä. Viljelijän sopimus - projektin lähtökohtana oli valokuvajournalismin kurssilla aloitettu taiteellinen tutkimus työnimellä Kansankamera, missä motiivina oli perinteisten dokumentaaristen esittämismallien purkaminen: kuvaajan ja kuvattavan välinen suhde perustuu vuorovaikutukseen, jossa molemmat osapuolet ideoivat yhdessä käsitellyn aiheen pohjalta sen visuaalisen toteutuksen. Kuvattava/haastateltava nousee aktiivisempaan rooliin kuin dokumentaarisessa tallentavassa menetelmässä. Duncker kuvasi Vihdissä ja Tuunanen Hankasalmella. Kuvia on yhteensä 29.

Perusoletus Vihdistä kulttuurisesti rikkaana pääkaupunkiseudun satelliittina johdatti etsimään visuaalisia ratkaisuja maaseutua koskeviin peruskysymyksiin luomalla kuvattavien kanssa yhteistyössä laatukuvamaista aineistoa, jossa on klassista klangia ja perusteltuja viittauksia taidehistoriaan. Kuvissa henkilöt esiintyvät sekä omana itsenään että yleisemmin tulkittavassa roolissa. Visuaaliset, ajankohtaiset kommentit kuviin kerrostuvat keskustelun myötä ja kuviin saadaan ladattua myös historiallista perspektiiviä: ihmisten suhdetta omaan historiaansa, kulttuurihistoriaan, kansalliseen historiaan ja taidehistoriaan. Sarjaan rakennetut kytkennät visuaaliseen historiaan tarjoavat myös katsojalle näkökulmia kuvien tulkitsemiseen.

Sisäsuomalaisen, arkaaisemman Hankasalmen sarjan kuvallisena lähtökohtana olivat hedel- mällisyyden ja elämän jatkumisen riitit, esittämisen perinne: karnevaali, katuteatteri, sirkusperinne. Hankasalmen valokuvallinen kesäteatteri pohtii oman maansa hedelmällisyyttä, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, uuden ja vanhan kohtaamista luomalla sille näyttämöitä, joilla mielipiteet ja kysymyksenasettelut muodostavat perustellun ja mielenkiintoisen juonen.

Tavoitteena oli tutkia kuvan käyttöä keskustelun rakentajana, luoda visuaalista kommentointia, joka tavoittaa laajan mediakentän ja tuoda dokumentaariin kuvallisestikin toisinajattelevan näkökulman. Tarkoituksena oli myös tarjota uusi, monikerroksinen kuva 90-lukulaisesta maaseudusta vanhan ja kliseisen kuvaston tilalle, mikä sai myös suurta huomiota mediakentässä.

AINEISTO: valokuvat
ASIASANAT: dokumentti, valokuva, vuorovaikutus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto ja Valokuvataiteen laitos