ANTTONEN, Petri

LIUKUVA AIKA

Lopputyö 11. 5. 1993

Lopputyö Liukuva aika on itse rakennetulla, kameraan asennettavalla, hitaasti liikkuvalla verhosulkimella kuvattu värivalokuvakokonaisuus.

Hitaasti liikkuvan verhosulkimen avulla otetuissa valokuvissa yksiselitteinen kuva-aihe taipuu itsensä sisällä useiksi uusiksi näkö- ja kuvakulmiksi. Samanaikaisesti valokuvassa liikkumattomat osiot kuvautuvat normaalisti. Menetelmän ideana on, että kapea filmiä valottava rako liukuu hitaasti (12 sek. - 45 min.) filmipinnan yli. Laitteen avulla voidaan kuvaustilanteessa muuttaa paikan ja ajan välisiä suhteita ja saada aikaan mielikuvituksellisia mielleyhtymiä. Kyseessä ei ole kuvamanipulaatio tai kuvankäsittelymenetelmä, vaan tavallaan eräs perinteisen valokuvauksen normaali, joskin erikoinen, muoto. Ilmaisu kuvankäsittely viittaa valmiin, jo tallennetun kuvan käsittelyyn. Tässä prosessissa ei jälkikäsitellä valmista kuvaa lainkaan missään vaiheessa.

Kirjallisessa osassa tarkastellaan aikakäsityksen problematiikkaa valokuvauksessa liukuvan sulkimen kannalta. Esiin nousee myös kysymyksiä analogisen ja digitaalisen kuvan suhteesta. Vaikka keskeisenä sisältönä tekstissä onkin kuvamaailman ja ajatuksellisten lähtökohtien hahmottaminen, on kuitenkin tarkka tekninen selvitys verhosulkimen rakenteesta välttämätön laitteen eri mahdollisuuksien ymmärtämiseksi.

Kuvasarjoja lopputyöhön liittyy kaksi. Ensimmäisessä kuvataan ihmisen ja hänen ympäristönsä kietoutumista toisiinsa. Toisessa kuvasarjassa lähestytään makromaailmaa ja havainnoidaan omituisia luonnonilmiöitä. Kaikki kuvat on kuvattu hitaasti liikkuvan verhosulkimen avulla.

AINEISTO: hitaasti liikkuva verhosuljin, värivalokuvasarjat, kirjallinen osa jonka yhteydessä näytevedokset kuvista, diasarjat sulkimesta ja teoksista
ASIASANAT: aika, liike, plastisuus, tekniikka, verhosuljin, värivalokuvaus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Valokuvataiteen laitos, verhosuljin ja teokset tekijällä