KOLEHMAINEN, Teija

NÄHÄ SE VÄHÄ - VAATTEIDEN AJATTOMUUDESTA

Lopputyö tammikuu 1993

Lopputyön tarkoituksena on selkiyttää ajattomuuden ja ajattomien vaatteiden käsitettä kirjallisen tutkielman mutta myös suppean vaatekokoelman avulla.

Koska ajaton on epätäsmällinen käsite, sitä lähestytään ajan ja muodin määritelmien avulla. Sekä ajan että muodin voima ja viehätys perustuvat hetkellisyyteen. Ajattomuus koetaan muuttumattomana, jatkuvana, äärettömänä ja aina olevana. Kokemus tiivistää välähdyksenomaisesti ihmisenä olemisen arvon. Se ja sen aiheuttaja koetaan tarkoituksenmukaisiksi ja esteettisiksi. Ajattomilla ja klassisilla vaatteilla on monia yhteisiä piirteitä: molempien edellytetään olevan tarkoituksenmukaisia, esteettisiä ja pitkäikäisiä. Nämä ominaisuudet yhdistyvät hyvässä laadussa. Koska ajattomien vaatteiden aineellinen ja symbolinen käyttöikä on pitkä, ne voivat vähentää kulutusta. Erona on se, että klassikoilla on johonkin kulttuuriin kuuluva osoitettavissa oleva menneisyys, mutta ajaton vaate voi olla mikä tahansa. Se on jokaisen oman maailmankuvan ja arvojen mukainen, joten ajattoman vaatteen ominaisuudet paljastavat jotain sen ihmisen arvomaailmasta, joka kuvailee vaatetta ajattomaksi. Esimerkit ajattomista vaatteista ovat Coco Chanelin ja Yohji Yamamoton kokoelmista. Chanel edustaa yleistä länsimaista käsitystä ajattomuudesta. Yamamoto vastaa yksilöllistä näkemystä. Molempien ajattomuus perustuu ihmisyyttä arvostavaan filosofiaan.

Lopputyöhön kuuluvassa vaatekokoelmassa pyritään ilmaisemaan tekijän kokemuksia ja käsityksiä vaatteiden ajattomuudesta. Se koostuu kymmenestä naiselle ja miehelle ympäristön lämpötilan mukaan sisä- tai ulkokäyttöön soveltuvasta vaatteesta.

Ajattomien vaatteiden todetaan olevan yleismaailmallisia, luontoa kunnoittavia, moneen käyttöön soveltuvia ja esteettisesti viehättäviä ihmisen vaatteita, joiden valmistaminen teollisessa sarjavalmistuksessa on mahdollista, mutta ajattomuuden tavoittamiseksi ei ole olemassa yksinkertaisia ohjeita - ajattomuus syntyy itsestään, luonnostaan, elämästä.

AINEISTO: kirjallinen tutkielma, vaatekokoelma
ASIASANAT: ajattomuus, Coco Chanel, klassinen, musta, sininen, Yohji Yamamoto
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitos