HIRVA, Sari

PÄÄHINEET VALLAN JA ARVON SYMBOLINA/ KUNNIANOSOITUS MUINAISILLE JUMALATTARILLE

Lopputyö 5. 3. 1993

Lopputyöni koostuu sekä tutkimus- että taiteellisesta osuudesta. Tutkielmani käsittelee hen- gellisten ja maallisten johtajien päähineiden ja kruunujen kehitystä ihmiskunnan varhaisvaiheista tälle vuosisadalle.

Olen rajannut aiheeni lähinnä kahteen muinaiseen korkeakulttuuriin, Egyptiin ja Mesopotami- aan, sekä Euroopan alueelle. Tarkka rajaus on ollut välttämätön aineiston laajuuden takia. Egyptin ja Mesopotamian hallitsijoiden, papiston ja jumalien päähineet olen ottanut mukaan tutkielmaani, koska ne monella tapaa ovat olleet tiedostettuja tai tiedostamattomia esikuvia tulevien sukupolvien hallitsijoiden päähineille. Hengellisten johtajien päähineistä käsittelen katolisen ja ortodoksisen kirkon korkeimman papiston päähineitä (lähinnä mitraa ja tiaaraa) sekä näihin kirkkoihin läheisesti liittyvien uskontokuntien sekä juutalaisen papiston päähineitä. Olen halunnut kronologisen etenemisen ja mahdollisimman yksityiskohtaisen lähestymisen lisäksi löytää syitä ja taustoja joillekin mielenkiintoisille toistumille pukuhistoriassa. Olen myös kuvannut tutkimaani aiheeseen liittyvien asioiden, maiden ja kansojen historiaa lyhyesti löytääkseni syitä, jotka tekevät eri kulttuurien ja aikakausien päähineistä hämmästyttävän samanlaisia. Tutkielmani jakso kruunuista on suurelta osin omaa perustutkimustani, koska aiheesta on hyvin vähän tietoja saatavilla.

Lopputyöni taiteellisessa osassa "Kunnianosoitus muinaisille Jumalattarille" olen halunnut etsiä, kokeilla ja muuttaa tutkimieni päähineiden muotoja. En ole halunnut kuvata päähineitä päähineinä vaan luoda tilateoksen ja kertomuksen jossain ajassa ja paikassa. Teokseni symboloi niitä ajatuksia, arvoja ja asenteita, joita tutkielmaani sisältyy, riveillä tai rivien väleissä.

AINEISTO: kaksi kirjaa, Päähineet vallan ja arvon symbolina 86 s. Kunnianosoitus muinaisille jumalattarille 8 s. seitsemän kipsipatsasta
ASIASANAT: Bysantti, hovi, kruunu, mitra, päähine, tiaara, timantti
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitos