index Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1999

Taideosasto

Hyrkäs Johanna: Aikatutkimuksia
Ferm Ulrika: Slutarbete