Osasto: Taideosasto
Koulutusohjelma: Pallas kuvataiteiden koulutusohjelma
Tekijä: Hyrkäs Johanna
Työn nimi: Aikatutkimuksia
Työn laji: Lopputyö

Tutkimuksen päämääränä oli hankkia mahdollisimman paljon eri alojen tietoa ajasta ja sitä kautta ratkaista omia henkilökohtaisia aikaan liittyä ongelmia. Kirjassa käsitellään aikaa mm. fysiikan, psykologian, filosofian, sosiologian ja taiteen kautta. Siinä käydään myös läpi ajan mittaamisen historia ja käsitellään erilaisia tapoja hahmottaa aikaa sekä pohditaan ajan niukkuuden psykologian, filosofian, sosiologian ja taiteen kautta. Siinä käydään myös läpi ajan mittaamisen historia ja käsitellään erilaisia tapoja hahmottaa aikaa sekä pohditaan ajan niukkuuden problematiikkaa. Se ei ole varsinainen tieteellinen tutkimus, kuvaavmpi termi olisi vaikkapa taiteellinen tutkimus. Toiminnan päämääränä oli luoda eräänlainen "tieteen näköinen kuva", mihin vaikutelmaan pyrin esimerkiksi erinäisten ajan kenttää hahmottavien kaavioiden avulla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirja olisi jonkinlainen vitsi. Se on mahdollisimman yleistajuisesti laadittu, paljon tietoa ajasta sisältävä esitys joka ei päädy mihinkään tiettyyn lopputulokseen. Eräänlaisena synteesinä voisi pitää viimeistä, aikataidetta käsittelevää lukua, jossa esitellään kategoriat aikaa käsittelevän taiteen jakamiseksi kuuteen luokkaan sekä useita luonnoksia potentiaalisiksi taideteoksiksi. Potentiaalisuus aktualisoituu aivan kirjan lopussa kun esittelen sanoin ja kuvin lopputyöni näyttelyosuus, Aikakoneita-näyttely joka oli galleria Atskissa 15.-24.9.1999.

Aineisto: Aikatutkimuksia-kirja, 2 diapositiivia
Asiasanat: aika, aikatutkimus, ajanlasku, aikakaavio, kiire, aikataide
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto
Sivumäärä: 259
Salassapitoaika päättyy: