Pvm: 10.03.1999

Osasto: Taideosasto

Koulutusohjlema: Pallas

Tekijä: Ferm Ulrika

Työn nimi: Slutarbete

 

Slutarbete bestod av olika delar som jag betraktar som ett enda konstnärligt arbete som presenterades i utställningsform. En dokumentationsmapp med bilder från utställningen och texten i helhet lämnas i 2 exemplar till Konstindustriella högskolan.

Utställningen; Kaapelin Galleria 3-31.7.1998

Utställningen bestod av 52 fotografier som är en produkt av en annons där jag 'Sökte människor som ville fotografera mig, en video; resultatet av magmuskelträning under hösten 97 och våren 98, och en interörbild framställd som duraprint d.v.s. som ett ljusskåp och texten "Teori" (som, även finns i dokumentationsmappen)

Hysteri i relation till ett västerländskt subjekt har varit mitt tema. Jag har velat behandla hysteri som en form av undermedvetet ställningstagande till samhället eller som ett individuellt motstånd mot en allmänt godtagen norm som ofta gäller subjektsdefinitionen.

Med de olika delarna har jag försökt att göra ett verk där subjektivitet problematiseras på flera olika nivåer och det "frånvarande" subjektet återfinns på den plats som betraktaren befinner sig.