Pvm: 16.04.1998

Osasto: Taideosasto

Koulutusohjelma: Pallas

Tekijä: Sèraphin Lena

Työn nimi: Olohuone/taiteen ja yhteisön vaikutus
 
 

Toteutin lopputyöni produktio-osan syksyllä 1997 Perhe/Postperhe näyttelyssä, joka oli osana media.art.project.ia. Teokseni Olohuone oli välittävä elementti perheiden asuttaman lähiön ja näyttelytilan, Myyrmäki-talon, välillä. Teos on 17 neliömetrin kokoinen tasanne, olohuoneeni reproduktio. Oleellista on katsojan projektioiden merkitys, sillä Olohuonetta voi tarkastella veistoksen jalustalla, jolloin puuttuvan veistoksen muodostaa katsojan tulkinta. Ilman katsojan projektioita teos lakkaa olemasta, teos työntää itsensä viiveen alueelle ja jää odottamaan tulkintaa.

Kidallisen lopputyöni ensimmäinen osa hahmottaa esteettistä kokemusta ja taiteen funktiota. Käytän kahta tekoa ja tilaa rajaavaa käsitettä, joiden avulla muodostan viitekehyksen taiteelle ja taiteen generoimille tapahtumille. Transgression hetkittäisillä, mutta toistuvilla rajanylityksillä tarkoitan siirtymisiä ja muutoksia. Hahmotan transparenssilla sellaista itsestäänselvyyttä, joka asettuu keskustelun ulkopuolelle. Itsestäänselvyyttä voi kuitenkin purkaa ja tehdä kosketeltavaksi.

Kirjallisen osan jälkimmäisessä osassa esittelen neljä taiteilijaa, joita voidaan katsoa sosiaalisen tilan katalysaattoreina. Heidän teoksiaan voidaan myös tarkastella yrityksillä purkaa ihmissuhteisiin liittyvää vallankäyttöä. Venäläinen kirjailija Anton Tšehov (1860-1904) vaati teattereiden konventioiden purkamista ja elämää näyttämölle sellaisenaan. Brittiläinen kuvataiteilija Tracey Emin (s. 1963) tekee omaelämänkerrallisia teoksia. Hänen teoksiaan voi mielestäni kuitenkin kokea fiktiona. Sari Tervaniemi (s. 1963) käyttää teoksissaan valokuvia itsestään yhdistettynä kuvitteelliseen kertomukseen elämän tapahtumista, jotta syntyisi parempi vale. Brittiläinen Liam Gillick (s. 1964) toteuttaa vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia toimintoja jo olemassa oleville tiloille.

Yhteenvedossa toivon, että taiteella ei vaadittaisi legitimointia, että luopuisimme funktion ja tarpeellisuuden vaatimuksesta. Luulen, että löytäminen ja tajuaminen tapahtuu vain järjenvastaisen ja hyödyttömän kohtaamisen kautta.

Aineisto: Lopputyökirja 44sivua

Asiasanat: Transgressio ,transparenssi, taide sosiaalisen tilan muodostajana