Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: PALLAS-kuvataiteiden maisteriohjelma
Tekijä: Lilja, Laura
Työn nimi: Kyseenalainen taideteko - Heteronormin kyseenalaistus taiteellisessa työskentelyssä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 45

Tiivistelmä:

Sekä lopputyöni kirjallisessa osuudessa että installaatiossa Sukupuolisuhteellista tutkin käytännössä ja teoriassa, mitä metodeja voin kuvataiteilijana, naisena ja lesbona käyttää yhteiskunnan ja taidekentän heteronormatiivisuuden kyseenalaistamiseen taiteellisessa työskentelyssäni. Pyrin purkamaan vallitsevia sukupuoli- ja seksuaalisuuskäsityksiä, -käytäntöjä, -oletuksia ja -sääntöjä erityisesti toisin toistamisen kumouksellisten mahdollisuuksien, queer-ajattelun ja groteskin käsitteen avulla. Esittelen myös lyhyesti samankaltaisia teemoja käsitteleviä taiteilijoita ja teoksia, jotka ovat vaikuttaneet omaan taiteelliseen työskentelyyni.

Aineisto: mm. Bahtin, von Bonsdorff & Seppä, Butler, Douglas, Foucault, Hekanaho, Horne & Lewis, Jefferies, Kaskisaari, Kuosmanen, Lippard, Nochlin, Parker & Pollock, Pulkkinen, Rossi, Russo, Scheuing, Vänskä
Asiasanat: heteronormatiivisuus, yhteiskunta, queer, groteski, Butler, naistutkimus, feminismi, sukupuoli, homoseksuaalisuus, nainen, lesbo
Säilytyspaikka: Taidetoimisto, Aralis-kirjastokeskus
Salassapitoaika päättyy: -