Osasto: Visuaalisen kulttuurin osasto
Koulutusohjelma: PALLAS -kuvataiteiden koulutusohjelma
Tekijä: Hakkola, Eija
Työn nimi: Kodinvalaisimet - taideteoksena ja tuotteena
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 65

Tiivistelmä:

Kirjallinen lopputyöni käsittelee taiteellista lopputyötäni Kodinvalaisimia, jotka olivat esillä Pallas vallasta näyttelyssä. Osaksi kirjallista lopputyötäni olen liittänyt myös myöhemmin Masters of Art - näyttelyssä esillä olleen ystäväni - kuvasarjan. Päähuomioni keskittyy kuitenkin valaisimiin, joten Masters of Art -näyttelyn kuvasarjaa käsittelen ainoastaan pinnan lävistämistä käsittelevässä osuudessa.

Valaisinten synty käsittää Kodinvalaisinten lähtökohdat ja tavoitteet, valta-teeman, materiaalit ja rakenteen. Materiaalin lävistäminen pohtii pinnan lävistämistä, jossa käsittelen myös Ystäväni - kuvasarjan teoksia. Ammuttu jälki tuo esiin ajatuksia jäljestä kuvana.

Taiteessa pohdin Kodinvalaisinten suhdetta käsitetaiteeseen. Miten käyttöesineitä on esitetty taiteena ja mikä merkitys esityskontekstilla on.

Kodinvalaisimista tuotteina tuon esiin niiden ominaisuuksia tuotteina. Kehittelen ajatusta "käsitetuotteesta" ja pohdin Kodinvalaisinten ainutkertaisuutta ja tekijän merkitystä.

Aineisto: teksti ja kuvaliitteet
Asiasanat: käsitetaide, esityskonteksti, käyttöesine, tuote
Säilytyspaikka: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto, Visuaalisen kulttuurin osasto
Salassapitoaika päättyy: