Osasto: Visuaalinen kulttuuri
Koulutusohjelma: PALLAS kuvataiteen maisterikoulutusohjelma
Tekijä: Haikala, Eeva-Mari Johanna
Työn nimi: Kellarinuket-nuken salainen elämä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 47

Tiivistelmä:

Lopputyöni sisältää kaksi osioita. Taiteellisena osuutena tein näyttelyn "Kellarinuket" Rauman taidemuseon kellareihin elo-syyskuussa 2003, kirjallisessa osuudessa käsittelen näyttelyä nukketematiikan kautta katseltuna. Tekstiosuudessa Kellarinuket-nuken salainen elämä" kulkee erillisinä osioina näyttelyn dokumenttimainen sanallinen kuvailu ja tutkimuksellinen osuus, jossa pureudun nuken käyttööni vaikuttaneisiin 1900-luvun taidesuuntauksiin ja nuken käyttäjiin (surrealismi / Hans Bellmer, art brut / Morton Bartlett&Michel Nedjar, nykytaide / Cindy Sherman), sekä muutamaan työskentelyyni sopivaan nuken merkitykseen objekti-, muisti- ja katsemerkitysten kautta. Lisäksi käsittelen groteskia siltä osin kuin se liittyy lopputyöni tematiikkaan.
Lopputyön tekstiosuuden pituus on noin 47 sivua, lisäksi mukana on kuvaliitteet.

Aineisto: teksti ja kuvaliiteet
Asiasanat: nukke 1900-luvun taiteessa, surrealismi, art brut, groteski, performanssi
Säilytyspaikka: Taikin kirjasto, PALLAS tilat
Salassapitoaika päättyy: