Osasto: Visku
Koulutusohjelma: Pallas
Tekijä: Lamminen, Tiina
Työn nimi: Jos punainen ei riitä - yksivärisen selitysmalleja
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä:

Tiivistelmä:

Lopputyön kirjallisen osuuden aluksi kerron Mieliväri-maalaussarjaa edeltäneistä maalauksistani. Liitän Mieliväri-maalaussarjan näin muuhun taiteelliseen tuotantooni. Tällöin tulee toivoakseni ilmi, että Mieliväri-maalaussarja liittyy tiettyyn temaattiseen kokonaisuuteen, jonka avulla pohdin värin luonnetta, merkitystä ja mahdollisuuksia. Esitän Mieliväri-maalaussarjasta työselostuksen. Siinä kerron työn valmistamisen vaiheista, maalaustekniikastani yleensä ja maalauksen kehystystyöstä. Luetteloin maalaamisessa käyttämäni pigmenttiväripaletin ja esitän sen värijärjestelmänä. Esimerkkinä käytän Mieliväri-maalaussarjan punaisia värejä. ”Nimeän värin” ja tuon maalaukseni punaisen siten kirjalliseen yhteyteen.
Selvitän lopuksi miten taiteellisesta lopputyöstä kirjallisen työselostuksen avulla esille rajattuja asioita voi analyyttisesti syventää. Apuvälineeksi nostan hermeneuttisen ajattelun. Selvitän tätä termiä ja pohdin, miten hermeneutiikan tarjoama malli soveltuu työhöni liittyvän ajattelun syventämiseen.

Aineisto: kirjallinen 63s., kuvaliitteet 10s.
Asiasanat: väripigmentti, vesivärimaalaus, maalaustaide
Säilytyspaikka: TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: