Osasto: Taideosasto
Koulutusohjelma: Pallas TaM
Tekijä: Saari, Jenny SOFIA Kristiina
Työn nimi: OPJEKTS-Totuuksien satumaasta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 54

Tiivistelmä:

Opinnäytetyöni koostuu kahdesta teoskokonaisuudesta, "Liitelelut" -maalauskokonaisuudesta, jonka esitin Galleria Jangvassa 2001 toukokuussa, sekä "Liitelelut" -veistoskokonaisuudesta, jonka esitin Porvoon Taidehallissa maaliskuussa 2002, sekä osan siitä Galleria Forum Boxissa "Nuoret Mestarit" -yhteisnäyttelyssä toukokuussa 2002.

Lisäksi opinnäytetyöhöni kuuluu kirjallinen tuotos "OPJEKTS -Totuuksien satumaasta", jonka lopussa on liitteinä lopputyöni teoskuvat.

Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa yritän selvittää omia lähtökohtiani kuvataiteilijana. Lisäksi pohdin esittämiäni näyttelykokonaisuuksia suhteessa taiteen kenttään. Tavoitteeni on avata näköala moninaisiin taiteen toimintamalleihin leikkauspisteenä minä itse, tekijä. Se, mitä teen, miksi ja kenelle on kirjoitukseni yksi pääteemoista. Toisena jatkuvana teemana on se, miten voin lähestyä tekemistäni kirjallisesti.

Taiteellisen työskentelyni lähtökohdat ja ideat ovat usein syntyneet vertaillessani omia ajatuksiani minua kiinnostaviin filosofeihin ja tutkijoihin. Teokseni ovat suurelta osin näiden ajatteluprosessien tuloksia. Kirjoituksessani pyrin selvittämään näitä lähtökohtia.

Aineisto: kirjallinen, jonka lopussa kuvaliite värikopioin
Asiasanat: kuvataide
Säilytyspaikka: TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: