Osasto: Taideosasto
Koulutusohjelma: Pallas
Tekijä: Lehti-Teder Piia
Työn nimi: Enkeleitä ja pääkalloja -Pohdintoja suhtautumisesta kuolemaan
Työn laji: Lopputyö

"Mikään muu ei ole varmaa kuin kuolema", kuulemme usein sanottavan. Harva meistä menee kieltämään lausetta, mutta se ei silti merkitse, että kuolema olisi jokin fakta, tai se sisältäisi yhden ja saman totuuden meille kaikille. Kuolema odottaa jokaista, mutta suhteemme siihen on hyvin yksilöllinen. Oma länsimainen kulttuurimme ei pysty selittämään tai hallitsemaan kuolemaa tyydyttävästi ja sitä pidetään kiusallisena ilmiönä, josta mielellään vaietaan. Tässä lopputyössä käsittelen sitä ristiriitaista suhtautumista, joka omassa kulttuurissammme vallitsee kuolemaa kohtaan. Mitkä ovat kaikki ne taustatekijät, jotka saavat meidät muodostamaan oman käsityksemmme ja vaikuttavat asenteisiimme? Mikä osuus on uskonnolla tai vuorostaan luonnontieteellisellä käsityksellä kuolemasta? Miten historia on vaikuttanut suhtautumiseemme? Kuvataiteilijana on tietysti myös mielenkiintoista pohtia taiteilijoiden erilaisia näkemyksiä aiheesta ja myös sitä kuinka voimakkaasti visuaalinen kulttuuri vaikuttaa tapaammme katsoa kuolemaa. Olen ottanut esimerkkejä kuvataiteesta hajanaisesti, enkä ole pyrkinyt mihinkään kattavaan kokonaiskuvaan. Valinnat ovat henkilökohtaisia ja vaikka käsittelenkin asioita muuten lähinnä yleisellä tasolla, yritän samalla myös selvittää henkilökohtaisia taustoja ja vaikutteita omassa suhtautumisessani kuolemaan ja sen heijastuksia töihini. Lopussa käsittelen erillisessä luvussa omia teoksiani, jolloin pohdin yhtäläisyyksiä enemmän.

Aineisto:
Asiasanat: kuolema
Säilytyspaikka: TAIK:n kirjasto
Sivumäärä: 47
Salassapitoaika päättyy: -