Osasto: taideosasto
Koulutusohjelma: Pallas
Tekijä: Heimonen, Henri, Samuli
Työn nimi: Maailma taskussa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 77

Tiivistelmä:

Lopputyö "Maailma taskussa" tutkii maalaustaiteellista prosessia Pallas-koulutusohjelman aikana. Työssä esitellään joukko maalauksia ja perehdytään niiden syntyyn teemallisena kokonaisuutena. Teokset pyritään linkittämään taidefilosofisesti sekä esteettisesti mielekkäisiin teorioihin.
Keskeiseksi käsitteeksi muodostuu ylevä, jonka eri tulkintoja ja muotoja tutkitaan Immanuel Kantista Adornoon ja Batailleen.
Ylevälle pyritään löytämään sekä yhtymäkohtia että eroja esitellyistä maalauksista ja niiden lähtökohdista.
Ylevän käsitteelle etsitään myös sukulaiskäsitteitä pyhyydestä ja outoudesta(unheimlichkeit).

Työn tavoitteena on maalarin tarve etsiä taideteoreettisia linkkejä teoksiinsa ja laajentaa horisonttiaan.

Aineisto:
Asiasanat: ylevä, maalaustaide, itseanalyysi, Kant
Säilytyspaikka: kirjasto, taideosasto
Salassapitoaika päättyy: