TURKKA, Marja

HENKILÖ- JA TAVARALIIKENNE SEKÄ KULJETTIMET/ Helsingin uusi pääkirjasto, esisuunnittelu

Lopputyö 2. 2. 1993

Lopputyössäni olen selvittänyt Helsingin kaupungin pääkirjaston henkilö- ja tavaraliikennettä sekä kartoittanut markkinoilla olevia kuljettimia. Käsittelemäni aineiston perusteella laadin yhteenvedon ja suosituksen siitä, minkä tyyppinen kuljetin soveltuu parhaiten kirjaston tarpeisiin eri toimipaikoissa. Kirjan ohella kirjastossa käsitellään av-aineistoa, joka koostuu äänilevyistä, kaseteista, avokelanauhoista ja nuoteista.

Selvityksen lähdeaineisto koostuu tekemistäni haastatteluista, kirjastovirkailijoiden laatimista muistioista, tilanteiden havainnoinnista, kokouspöytäkirjoista ja esiteaineistosta. Tarvitsin selvitystä varten vertailuaineistoa ja kokemuksia siitä, mitä kuljettimia on käytössä muissa pääkaupunkiseudun suurimmissa kirjastoissa, virastotaloissa, postissa ja kirjakaupoissa.

Markkinoilla olevien kuljettimien kartoituksen suoritin siten, että otin tarkasteltavaksi kulje- tettavan yksikön ja kuljetuspakkauksen ja selvitin sopivimman kuljetustavan.

Monimuotoisen lähdeaineiston olen tulostanut käsikirjanomaiseen muotoon, jonka tarkoituksena on antaa tiivistetyssä ja selkeästi hahmotettavassa muodossa tarvittava informaatio.

AINEISTO: kirjallinen ja graafinen esitys
ASIASANAT: kirjaliikenne, kirjasto, kuljettimet, tavaraliikenne
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustus- ja huonekalusuunnittelun laitos