SYVÄNOJA, Janna

RAJAMAA (KUUSILUOTO)

Lopputyö 4. 5. 1993

Lopputyö on toteutettu Kuusiluodon saareen tehtyinä tila- ja ympäristötaideteoksina. Työ on tehty yhdessä tekstiilitaiteen laitokselle lopputyötään tekevän Niran Baibulatin kanssa. Työn aihe on Kuusiluoto, saari Helsingin Vanhankaupungin lahdella. Saari on risteyskohta Taideteollisen Korkeakoulun, Kyläsaaren jättenpolttolaitoksen, Kivinokan, Herttoniemen, Viikin luonnonsuojelualueen ja kalastaja Karlssonin punaisen mökin välissä. Työ kertoo luonnon kiertokulusta, ajasta, tilasta, ihmisestä, väliaikaisuudesta ja etäisyydestä tällä rajamaalla.

Kumpikin tekijöistä on tehnyt omat työnsä vuorovaikuttaen, keskustellen toisen kanssa. Kumpikin tekee myös oman kirjallisen osuuden: teksti-valokuva-materiaali -kirjan. Työ kootaan yhteiseksi näyttelyksi Taideteollisen korkeakoulun 8. kerrokseen 5 - 23. 4. 1994 väliseksi ajaksi. Näyttelyyn tulee saaren materiaaleista tai saaresta aiheensa saaneita teoksia, jotka on ollut mahdollista siirtää. Tila- ja ympäristöteokset esitetään valokuvin ja diakuvin. Lisäksi esitetään video, joka kertoo työvaiheista.

AINEISTO: kirja, diakuvat, valokuvat, näyttely
ASIASANAT: tilateokset, ympäristöteokset
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekkalusuunnittelun laitos