SUONIEMI, Kristiina

MUSTANLAHDEN SATAMA JA VANHA TAVARAMAKASIINI - käyttö- ja kunnostus- suunnitelma

Lopputyö 19. 3. 1993

Lopputyön tutkimus- ja suunnittelukohteena on Mustanlahden satama ja vanha satamarakennus.

Suunnitelmaosuuden pääpaino on makasiinin käyttö- ja kunnostussuunnitelmassa, jonka perusajatuksena on kehittää Mustanlahden satamasta kaupunkirakennetta täydentävä ja ulkoasultaan huoliteltu satamamiljöö. Varastokäytössä olleesta puurakenteisesta makasiinista on tehty pienimuotoi- nen terminaalirakennus, joka palvelee sataman käyttäjiä eli pienveneilijöitä ja laivamatkustajia kahviloineen, matkailijapalvelu- ja ulko-oleskelutiloineen. Käyttötarkoituksen muutoksen vaatimien muutos- ja korjaustöiden lisäksi on esitetty makasiinin päätilan, kahvilan, kalustesuunnitelma.

Tutkielmaosuudessa on selvitetty sataman menneisyyttä ja nykyisyyttä. Sataman historia on osa Tampereen kaupungin kehityshistoriaa. Makasiinin vaiheita ja siihen tehtyjä muutoksia on kartoitettu. Nykyinen ulkoasu on tallennettu inventointipiirustuksiin.

Työssä kertynyt tausta-aineisto ja suunnitelmaosa on koostettu kirjalliseksi osaksi. Se sisältää myös piirustusaineiston, jolla havainnollistetaan käyttö- ja kunnostussuunnitelmaa.

AINEISTO: kirjallinen osa, inventointipiirustus, suunnitelmapiirustukset, diasarja
ASIASANAT: kaupunkimaiset ulkotilat, korjausrakentaminen, puurakennukset, rakennussuojelu
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos