SIGVART, Mika

TURVAPUHELIMEN RADIOHÄLYTTIMEN MUOTOILU

Lopputyö huhtikuu 1993

Teollisen muotoilun lopputyöni on radiohälyttimen muotoilu tilaajalle Sondi Oy:lle. Radiohä- lytintä käyttävät henkilöt, joiden on mahdollista saada vakava sairaskohtaus. Hälyttimen tarkoituksena on mahdollistaa avun kutsuminen paikalle. Tavoitteena oli suunnitella helppo- käyttöinen sekä hälyttimen käyttäjiä miellyttävä malli.

Lopputyöni pohjautuu edeltävään tutkimukseen, jossa selvitin haastattelemalla sekä käyttäjä- ja asiantuntijakyselyin vaatimukset radiohälyttimen muotoilua varten. Tulosten mukaan radiohälytintä halutaan kantaa pääasiassa rannekkeena, mutta myös klipsumainen ja riipusmainen kantotapa tulisi olla mahdollinen. Kantotapoja tulee käyttäjän halutessa pystyä vaihtamaan. Hälyttimestä toivottiin pientä, litteää, rannekellomaista ja huomaamatonta. Kiinnityksen ranteeseen tulisi olla helppoa ja rannekemateriaalin ihoa hiertämätöntä.

Koska tilaaja halusi radiohälyttimestä edullista, pyrin käyttämään siinä valmiita osia.

Rannekkeen käyttäjissä on osa reumaattisia ja vanhuuttaan kömpelösormisia ihmisiä, minkä vuoksi rannekkeen kiinnittämisen helpottaminen oli tärkeää. Muotoilemani hälyttimen ranneke on materiaaliltaan joustavaa, jolloin käyttäjän ei tarvitse kiinnittää solkia, vaan ranneke saadaan käteen pujottamalla käsi sen läpi. Runko koostuu kahdesta osasta, jotka kiinnitetään ruuveilla yhteen. Runko- osien väliin puristuu silikonosa, joka tiivistää saumat ja toimii samalla myös painonappina. Silikonmateriaali on valoa emittoivaa, joten se näkyy myös hämärässä. Painonappi on syvennyksessä suojaamassa vikahälytyksiltä. Rungon yläosassa olevassa syvennyksessä on läpinäkyvä koristeosa. Koristeosan nurjalle puolelle on painettu grafiikka, jolla hälyttimen ilmettä voidaan vaihdella. Koristeosa antaa lisäksi hälyttimelle kellomaisen ulkonäön, jolloin hälytin herättää vähemmän huomiota.

AINEISTO: hahmomallit ja raportti 60 s.
ASIASANAT: radiohälytin, rannekehälytin, turvapuhelin
SÄILYTYSPAIKKA: Sondi Oy sekä Teollisen muotoilun laitos