SALO, Päivi

EV-LUT. KIRKKO

Lopputyö kevät 1993

Lopputyössä on suunniteltu evankelis-luterilainen kirkko hylättyyn teollisuusrakennukseen. Lopputyön ensimmäisessä osassa tutkitaan ev-lut. kirkon sisustukseen vaikuttavia syitä kirkon alusta tähän päivään. Työssä selvitetään, onko olennaisia sääntöjä tai vaatimuksia, joita kirkkotilan suunnittelussa on noudatettava.

Tutkimus osoittaa, että ev-lut. kirkossa on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kirkossa tulee olla näiden kahden sakramentin symbolit, kastemalja ja alttari. Se, millaisia nämä esineet ovat, on täysin suunnittelijan harkinnassa. Muilla kirkon sisustuselementeillä ei ole symbolifunktiota, ne voivat olla millaisia tahansa tai ne voidaan jättää pois. Kirkossa ei myöskään ole pyhiä alueita tai esineitä eikä mitään sääntöjä tai rajoituksia kalusteiden ja esineiden sijoittelusta. Kirkkotilan suunnittelussa tulee ottaa huomioon julkisia tiloja koskevat yleiset säännöt ja vaatimukset, ergonimiset seikat sekä esteettiset arvot. Tavoitteena on saada aikaan tila, jossa voidaan kokea yhteenkuuluvuutta, juhlavuutta ja lämpöä.

Kirkko on suunniteltu hylättyyn teollisuusrakennukseen, jota ei ole käsitelty korjausmielessä, vaan tilasuunnittelun kannalta. Melko pieni rakennus on hyödynnetty toimivaksi kokonaisuudeksi n. 60:lle hengelle. Tilaan ei ole yritetty saada mahtumaan kaikkia kirkon toimintoja, vaan on yritetty löytää olennainen. Samalla on mietitty lähestymistapaa, jolla tavalliset ihmiset saataisiin käymään kirkossa.

Kastemalja on kiinteä, jatkuvasti pulppuava suihkulähde. Muut kalusteet ovat enimmäkseen irrallisia ja siirreltäviä, myös polvistumiskoroke ja puhujanaitio. Urkuja ei ole. Musiikki tulee äänitteeltä tai vierailevat esiintyjät esiintyvät. Koko työn ajatus on se, että kirkkosali, kastetila ja kahvio oheistiloineen muodostavat joustavan kokonaisuuden, jota voidaan käyttää monella eri tavalla ja unohtaa turhat perinteiset ennakkoluulot.

AINEISTO: kirjallinen osa, piirustukset, dioja
ASIASANAT: kahvio, kastetila, kirkko, kirkkosali, pyhät alueet, sakramentit