SALONEN, Markku

JOHDONMUKAINEN LOPPUTYÖ: eli kuinka kätkin toimiston kaapelit videokasettiin tietämättä oikein miksi

Lopputyö

Lopputyö on videokasetille tallennettu tietokone animaatio, johon liittyy kuva-albumi ja kaksikielinen tekstikirja. Kyseessä on eräänlainen tietokoneanimaation sovellutustesti, jonka aiheena on toimistokalusteiden kaapelikanavointijärjestelmä. Olen painottanut enemmän animaatioon ilmaisuvälineenä kuin kaapelikanavajärjestelmään tuotteena.

Minua on jo pitkään kiehtonut ajatus visualisoida asioita, joita tavallisesti emme näe. Kaa- pelikanavan eri reititysvaihtoehtoja analysoidessani tunsin tarvetta visualisoida eri ratkaisuvaihtoeh- tojen vaikutusta niin yhden työpisteen kuin sellaisista eri tavoin koottujen yksiköiden muodostamaan kokonaisuuteen.