PUHAKKA, Leena

PYSÄKKIKATOS, PENKKI JA PYÖRÄTELINE TAAJAMA-ALUEELLE

Lopputyö kevät 1993

Bussipysäkkikatos, penkki ja pyöräteline ovat henkilökohtaisia ehdotuksia visuaalisen kau- punkiympäristön laadun parantamiseksi.

Tavoitteena oli kadunkalustesarja, joka olisi omailmeinen ja harmoninen kokonaisuus ja sen lisäksi sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. Kalusteiden piti olla käyttäjien ja kunnossapidon kannalta toimivia sekä teolliseen tuotantoon soveltuvia.

Lopputyön kirjallisessa osuudessa kerron tarkemmin keinoista, joiden avulla katsoin pääseväni tavoitteeseeni.

Espoon kaupunki tilasi minulta pysäkkikatoksen piirustukset ja rakennutti yhden prototyypin, joka on sijoitettu Teknillisen korkeakoulun pysäkille Otaniemeen.

Olen suunnittelussani keskittynyt pysäkkikatoksen konkreettiseen suunnitteluun. Muut kalus- tesarjan osat ovat mukana idealuonnoksina.

AINEISTO: työpiirustukset pysäkkikatoksesta 1:20 ja 1:1, kirjallinen dokumentti, diakuvia, pysäkkikatoksen prtototyyppi
ASIASANAT: kadunkalusteet, pysäkkikatos
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto, Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun laitos