Pvm: 10.05.1999

Osasto: Teollisen muotoilun osasto:

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Kunttunen Tarja

Työn nimi: Aaltopahvi - tuhat ja yksi tarinaa laatikosta

 

Lopputyöni aiheena on aaltopahvisen säilytynsarjan suunnittelu toimistoon ja kotitoimistoon. Tavoitteenani on lisätä aaltopahvin arvostusta. Työni on myös kanna otto teollisen muotoilijan työnkuvaan. Teollisen muotoilijan tulee työssään ottaa enemmän huomioon suunnitellun tuotteen vaikutukset ekologiseen tasapainoon. Lopputyöni tavoitteena ei ollut pelkästä yhden tuotteen tai tuotesarjan suunnittelu, vaan kokonaisen tuotekonseptin luominen ja kasvavan ja kehittyvän liiketoiminnan aloittaminen.

Työni on jakautunut neljään osa-alueeseen: kannanottoon muotoilun ekologiasta, tutkimusosaan aaltopahvin valmistuksesta, omaan produktio-osaan ja yrityksen perustamisosaan.

 

Aineisto: Kirjallinen työ, 17 värivalokuvaa, 17 mallia

Asiasanat: aaltopahvi, muotoilu, ekologia, tuotekehitystyö