Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1999

Teollisen muotoilun  koulutusohjelma

Anttonen Anssi:Kirjalaatikoiden suunnittelua Suomen Postille 1995
Halko Lauri: Graafinen käyttöliittymä tekstipohjaiseen sädehoitoon
Ahonen Satu, Honkonen Jari: Muotoilupalvelut internetissä
Hytönen Jaana:Corporate image in industrial business....
Kunttunen Tarja:Aaltopahvi -tuhat ja yksi tarinaa laatikosta
Viippola Irina Ilona:European design and image issues for Nissan: today and tomorrow
Vikström NGA:Corporate identity in family business
Hyrsky Tuomas: Eric O.W Ehrströmin heraldinen tuotanto ja siihen liittyvä taidekäsityö
Rossow Marko: Media on the move