Osasto: Teollisen muotoilun osasto /Käta

Tekijä: Hyrsky Tuomas

Työn nimi: Eric O.W Ehrströmin heraldinen tuotanto ja siihen liittyvä taidekäsityö

Aika : 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää taiteilija ja taidekäsityöläinen Eric 0. W. Ehrströmin ( 1881-1934) heraldista tuotantoa. Ehrström oli itsenäisyyden alkumme johtava heraidikko, joka suunnitteli mittavan määrän heraidisia tunnuksia; vaakunoita ja sinettejä.

Tutkimusaineiston perustan muodosti Gösta Serlachiuksen taidesäätiön hallussa oleva taiteilijan testamenttaama jäämistö, joka sisältää suuren määrän luonnoksia ja työpiirustuksia. Lisäksi on tutkittu keskeisimpien arkistojen heraidiset kokoelmat. Tutkiniusmenetelmänä käytettiin aineiston kartoittamiseen soveltuvaa historiallista analyysiä.

Ehrström aloitti heraidisen tuotantonsa piirtämällä Suomen vaakunan norrnaalirnuodon sekä joukon hallintoviranomaisten sinettejä vuonna 1919. Hän sai myös tehtäväkseen Suomen kuninkaan kruunun suunnittelun sekä Petsamon lääninvaakunan. Hänen heraidinen tuotantonsa käsitti myös postimerkkejä, ex libriksiä ja ansiomerkkejä.

Tutkimuksen perusteella todettiin, että Ehrström on niin suunnittelijana ja tekijänä tuotannon määrän ja laadun perusteella korkeatasoinen taiteilija. Hänen voidaan todeta olleen aikakautensa johtavin suomalainen heraidikko. Ehrströmin tuotantoa tulee kuitenkin tarkastella aikakautensa ilmiönä. Toisaalta Ehrström oli puhdasverinen taiteilija, jolle oman näkemyksen toteuttaminen saattoi joskus rikkoa heraldiikan tiukimpia sääntöjä. Hänet tekee kuitenkin mielenkiintoiseksi omaperäisyys ja heraidisen huumorintajun hallinta.

 

Aineisto: Eric O.W Ehrströmin heraldinen tuotanto

Asiasanat: heraldiikka, Eric O.W Ehrström