Osasto: Teollinen muotoilu
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu
Tekijä: Halko Lauri
Työn nimi: Graafinen käyttöliittymä tekstipohjaiseen sädehoidon
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni aihe on CadPlan 3.0 annossunnittelujärjestelmän uuden Microsoft Windows-tyyppisen käyttöliittymän suunnittelu. CadPlanin edellinen versio 2.7 oli vielä tekstivalikkopohjainen UNIX-ohjelma, jonka valikkosysteemi muistutti hieman taulukkolaskentaohjelma Lotus 123:n hierarkista valikkosysteemiä. Lopputyö on jaettu neljään osaan. Ensimmäisessä osassa määritellään mitä on käytettavyys ja kuinka käyttäjäystävällisiä ohjelmia tehdään. Tässä esitellään Constantinen ja Lockwoodin määritelmiä hyvälle käyttöliittymälle. Toisessa osassa kuvataan annossuunnittelun vaiheet ja niitä tehtäviä joihin CadPlaniä käytetään. Annossuunnitteluun osallistuu sairaanhoitajia, lääkäreitä ja fyysikoita. Sairaanhoitajat syöttävät potilastiedot järjestelmään, lääkäri määrittää hoitokohteen ja sädehoidon annostelun ja fyysikko tekee lopullisen sädehoitosuunnitelman. Kolmas osa kuvaa CadPlanin pääosat ja tärkeimmät käyttöliittymäkonseptit. CadPlan on jaettu aloitustilaan, potilashallintatilaan, piirtotilaan ja suunnittelutilaan. Aloitustila tarjoaa selkeän näkymän ja samalla kertoo hieman ohjelman rakenteesta. Kun ohjelmaa ei käytetä, sen on tarkoitus olla tässä aloitustilassa. Koska aloitustilassa ei näy potilastietoja eikä mitään muutakaan arkaluonteista, ei ohjelmaa tarvitse sulkea satunnaisten vieraiden takia. Potilashallintatilassa sairaanhoitaja käsittelee potilastietoja. Piirtotilassa lääkäri merkitsee hoito kohteen. Suunnittelutila sisältää kaiken, mitä fyysikko tarvitsee nykyaikaisen sädehoitosuunnitelman tekemiseen. Työtilajaon on tarkoitus vähentää systeemin monimutkaisuutta, helpottaa ohjelman oppimista ja lisätä käytön turvallisuutta. Useimmat ohjelman komennot on sijoitettu kontrolli-ikkunan muistikirja osaan. Näin komennot ovat helposti nähtävillä ja nopeasti saavutettavissa. Objektin valinta on toteutettu näyttämällä käsiteltävänä olevat objektit konteksti-ikkunassa. Valinnan lisäksi konteksti-ikkuna paljastaa ohjelman tilan ja mahdollistaa kontekstisensitiivisen ponnahdusvalikon käytön. Lopussa tarkastellaan kuinka hyvin uusi käyttöliittymä täyttää käytettävyyden vaatimukset. CadPlan 3.0 on otettu käyttäjien keskuudessa hyvin vastaan.

Aineisto: CadPlan External Beam Modelling User guide, CADPLAN Treatment modelling
Asiasanat: graafinen käyttöliittymä, sädehoidon annossuunnittelu, sädehoito
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 24
Salassapitoaika päättyy: