Osasto: Tuote- ja ympäristösuunnittelu
Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu MA
Tekijä: Anttonen Anssi Kalervo
Työn nimi: Kirjelaatikoiden suunnittelua Suomen Postille 1995
Työn laji: Lopputyö

Suomen Posti Oy ja Suomen Teollisuustaiteen liitto - Ornamo järjestivät syksyllä 1995 kirjelaatikoiden suunnittelukilpailun, johon osallistuin omalla ehdotuksellani. Kilpailu oli kaksiosainen. Toiselle kilpailukierrokselle kilpailuraati valitsi 430:en ehdotuksen Kilpailu oli kaksiosainen. Toiselle kilpailukierrokselle kilpailuraati valitsi 430:en ehdotuksen joukosta viisi, joita suunnittelijat jatkokehittelivät kevään 1996 aikana. Lisäksi jokaisesta viidestä ehdotuksesta valmistettiin yksi luonnollista kokoa oleva prototyyppi. Varsinainen voittaja valittiin 24.4.1996. Oma ehdotukseni sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle. Lopputyöni käsittää siis produktio-osan eli kilpailuehdotukseni sekä dokumentointiosan, jossa esittelen kirjelaatikon suunnitteluprosessin sekä mielestäni keskeisiä tuotteen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. En kuiten-kaan pyri todistamaan, ettei tekijöitä olisi useampiakin. My graduate subject is the letterboxes to the Post of Finland. In this work I account my basic design opinions and consider the design problems from my points of view. Ornamo (The industrial art union of Finland) and Post of Finland arranged the letterbox design competition in 1995. My letterbox scheme engaged of that competition and placed to the splited third position.

Aineisto: Dokumentointiosa
Asiasanat: Kirjelaatikko, Posti, kadunkalusteet
Säilytyspaikka: Teollisen muotoilun osasto, TaiK
Sivumäärä: 87
Salassapitoaika päättyy: -