Pvm: 31.03.1999

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Ahonen Satu , Honkonen Jari

Työn nimi: Muotoilupalvelut internetissä

 

Muotoilupalvelut on internetpalvelu, jonka avulla muotoilupalveluja tarvitsevat yritykset löytävät niitä tarjoavia yrityksiä ja ammatinharjoittajia. ,Palvelulla halutaan madaltaa ensi kertaa muotoilupalveluja ostavan yrityksen kynnystä ottaa yhteyttä muotoiluyrityksiin. Ensisijainen kohderyhmä on teollisuus, erityisesti pk-yritykset.

Työn toimeksiantajat ovat Design Forum Finland, Taideteollinen korkeakoulu ja Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO. Palvelu sijaitsee suomalaisen muotoilun verkkosivuilla osoitteessa: http://www.finnishdesign.fi/muotoilupalvelut

Hakemistossa palvelujaan tarjoavat teollisen muotoilun, graafisen-, keramiikka- ja lasi-, huonekalu-, sisustus-, tekstiili-, vaatetus-, ja uusmediasuunnittelun ammattilaiset. Kuvitettu hakemista sisältää toimistojen ja ammatinharjoittajien esittelyt referenssi- ja yhteystietoineen. Yrityshakemiston lisäksi palvelu sisältää lisätietoa muotoilun ostamiseen liittyen. Yksi tärkeä osa palvelua on keskustelupalsta, jonka avulla muotoilijat ja asiakasyritykset voivat keskustella tarpeellisiksi kokemistaan muotoiluun liittyvistä asioista.

Suunnittelutyön tueksi toteutimme tutkimuksen, jossa haastattelimme muotoilupalveluja käyttävien pk-yritysten ja muotoilualan edustajia. Haastatteluilla selvitimme mitä tietoja asiakasyritykset kokevat tarpeellisiksi suorittaessaan valintaa eri muotoilupalvelujen tarjoajien välillä. Tutkimuksen avulla kartoitettiin myös mitä lisäpalveluja teollisuus- ja muotoiluyritykset toivovat tämäntyyppisellä palveluita.

Tutkimuksen menetelminä käytettiin teemahaastattelua, dokumentointia ja aineiston analysointia. Palvelun toteuttamisessa sovellettiin tutkimuksessa syntynyttä tietoutta ja aiheesta olevaa kirjallista tietoa.

 

Aineisto: Kirja

Asiasanat: internet, web, muotoilu, käyttöliittymä, palvelu, pk-yritys, PKT, muotoilutoimisto, tutkimus, finnishdesign.fi