Pvm: 1998

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Visanti Markus Pietari

Työn nimi: Siltojen seinäpinnat - Tilkansillan alikulun pinnoitussuunnitelma

 

 

 

Lopputyö "Siltojen seinäpinnat - Tilkansillan alikulun pinnoitussuunnitelma" koostuu kirjallisesta ja kuvallisesta taustatutkimuksesta erilaisten rakennusmateriaalien soveltuvuudesta alikulkujen ja muiden suurien betonipintojen pinnoitukseen Tämän tutkimuksen jälkeen olen tehnyt oman pinnoitus- suunnitelmani Tilkansillan alikulkuun Ruskeasuolla, joka todennäköisesti on seuraava Helsingissä toteutettava kohde.

Kaupungin betonipintojen ja erityisesti alikulkujen pinnoitus on 90- luvulla ollut ajankohtaista kun W- luvulla tehdyt betonirakenteet ovat rapautuneet huonoon kuntaan. Betoni on jouduttu pinnoittamaan uudestaan ja silloin pinnan elävöityksen toteuttaminen samalla on ollut järkevää. Luonnonvoimien lisäksi myös graffiti- kulttuuri on tuonut mukanaan pinnoituksille uudet vaatimukset.

Olen valokuvannut ja kartoittanut Helsingissä, Espoossa ja muissa lähikaupungeissa toteutettuja vastaavia töitä ja tutkinut sitä miten ne ovat toimineet käytännössä. Tärkeimpiä kriteerejä onnistuneelle pinnoitukselle ovat betoni- pinnan suojaaminen, puhdistettavuus, sään kesto, hinta suhteessa laatuun sekä graffitoinnin kesto ja esto.

Työn olen tehnyt Helsingin kaupungin rakennusviraston työntekijöiden ohjauksessa. Olen aikaisemmin tehnyt kaksi vastaavanlaista työtä Helsingin. kaupungille. Mustanpuron alikulku valmistui 1994 ltäkeskukseen ja Emännän- polun alikulku valmistui 1997 Kontulaan. Tässä lopputyössä olen halunnut syventää tietouttani eri materiaalien käyttäytymisestä ja sopivista materiaali- kombinaatioista. Lisäksi olen halunnut kartoittaa vastaavanlaisten suunnitelmien toimivuutta käytännössä.

Omassa suunnittelussani tarkoitukseni olisi kehittää hinnaltaan järkevä tyyppipinnoitusmalli, joka sopisi muihinkin paikkoihin pienillä muutoksilla. Suunnittelu ei siis ole sidottu vain tähän yhteen paikkaan vaan toivottavasti soveltuisi muuallekin. Pinnoituksen tekemisestä ei ole sopimusta Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa eikä alikulun pinnoittamisesta ole tehty aikataulua.

 

Aineisto: Lopputyöraportti

Asiasanat: pinnoitus, kaupunkisuunnittelu, public design, alikulku