Pvm: 22.10.1998

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Siikonen Mari

Työn nimi: Matalalattiabussin konseptin kehittäminen

 

 

Lopputyön aihe on matalalattiabussin konseptin kehittäminen. Tavoitteena oli tuottaa matalalattiabussin houkuttelevuutta, matkustajamukavuutta ja palvelutasoa kohentavia konsepteja sekä kartoittaa muotoilun keinoja, joilla voitaisiin parantaa käyttäjien mielikuvaa bussista liikennevälineenä.

Työ koostuu tutkimusosasta ja suunnitteluosasta. Tutkimusvaiheeseen kuului perehtyminen joukkoliikenteen toimintaan sekä bussin rooliin osana joukkoliikennejärjestelmää. Projektiin liittyi Liikenneministeriön teettämä matalalattiabussin käyttäjätutkimus, jonka tuloksia käytettiin konseptikehittelyn pohjatietomateriaalina. Työn lähtökohtana ovat bussit ja niiden käyttö Euroopassa, erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Kulkuneuvon houkuttelevuuteen vaikuttavia tekijöitä on etsitty mm. vertaamalla bussia henkilöautoon. Skenaarioiden perusteella visualisoidaan bussin ulkonäköä ja sisätilan mahdollisia kehityssuuntia lähitulevaisuudessa. Myös erilaisten sisustusratkaisujen vaikutusta sisätilan tunnelmaan tutkittiin.

Tämän työn tehtävä on toimia apuvälineenä muotoilupäätöksiä tehtäessä. Se pysyttelee konseptitasolla ja useimmat esitetyt ideat vaativat tuotekehitystä ennen toteuttamista. Työ pyrkii antamaan melko yksilöityjä ehdotuksia - joskin pikemminkin kolmiulotteisia ehdotelmia kuin toimintamalleja - siitä, minkälaisin konkreettisin toimin joukkoliikenteen fyysisiä tuotteita tehdään houkuttelevammiksi sekä esteettiseltä että toiminnalliselta kannalta.

 

Aineisto: Raportti

Asiasanat: matalalattiabussi, konsepti, liikennevälineet