Pvm: 08.09.1998

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Kilpiäinen Matti

Työ nimi: Kasvikomposiittien tuotteistaminen

 

 

Tämä lopputyö on osa monitieteistä tutkimus- ja kehityshanketta luonto- ja kasviperäisten raaka-aineiden uudelleen soveltamiseksi tämän päivän tuotanto- ja tuoteympäristöön. Lopputyö perustuu monilta osin Teknillisen korkeakoulun luonnonmukaisen rakentamisen tutkimusyksikössä (LRT) ja Helsingin Yliopiston Maatalousteknologian laitoksella tehtyihin materiaalitutkimushankkeisiin. Yhtenä yleisenä tavoitteena on ollut cm tahojen tekemän perustutkimuksen soveltaminen muotoilijan tekemään kehitystyöhön.

Kasvikomposiittien tuotteistamisen taustaksi lopputyössä on selvitetty olemassa olevia, lähinnä oikea raaka-aineena hyödyntäviä rakennuslevyjen tuotantomenetelmiä, tähän tietoon perustuen on kehitetty erilaisten muotopuristeiden valmistukseen soveltuva nk. lämpöpuristusmenetelmä. Maataloudesta saataviin peltokasviraaka-aineisiin, perunatärkkelykseen ja lämpöpuristustekniikkaan perustuen on valmistettu sada koepuristeita, tavoitteena selvittää eri peltokasvien (olki, pellava, ruokohelpi) soveltuvuutta kasvikomposiitin valmistukseen.

Lopputyössä on pyritty tarkastelemaan kasvikomposiitti-materiaalia ekologisella, kestävän kehityksen periaatteisiin soveltuvana uusiomateriaalina, jonka keskeisenä ominaisuutena on kompostoituvuus. Yhtenä tuotesovellutuksena on kehitetty kasvikomposiitista valmistettava kertakäyttöinen kotitalousbiojätteen keräysastia, joka voidaan kompostoida biojätteen mukana. Biojäteastian ensimmäiset prototyypit valmistettiin Teknillisen korkeakoulun Koneensuunnitteluosaston tuotekehitysprojektissa.

 

Aineisto: Kirjallinen raportti

Asiasanat: biojäte, biomuovi, kasvikomposiitti, kestävä kehitys, non-food, olki, tärkkelys