Pvm: 1998

Osasto: Teollisen muotoilun osasto

Koulutusohjelma: Teollinen muotoilu

Tekijä: Innamaa Antero

Työn nimi: Valon kartta ja lampun henki

 

 

Lopputyössäni olen tutkinut ideoinnin ja ongelmanratkaisun menetelmiä sekä pyrkinyt löytämään itselleni sopivan lähestymistavan suunnittelutyöhön. Olen soveltanut kognitiivista karttaa suunnitteluapuvälineeksi.

Kognitiivinen kartta ohjaa ihmisen liikkumista ja ympäristön havainnointia. Se on ihmisen mielessä oleva käsitys omasta ympäristöstään. Sen avulla hän pystyy toimimaan tavoitteellisesti.

Tuotesuunnitteluun sovellettuna kognitiivinen kartta hahmottaa suunniteltavan tuotteen kontekstia eli kaikkea sitä, mikä liittyy kuhunkin suunnittelutehtävään.

Tuotesuunnittelun kognitiivisella kartalla on tarkoitus kerätä taustatietoa suunnittelutehtävään, löytää uusia ideoita ja löytää suunnittelun polku havaintamaailman viidakossa. Sitä voidaan käyttää myös suunnittelijan ja valmistajan välisenä visuaalisena keskusteluvälineenä.

Olen suunnitellut kognitiivista karttaa apuna käyttäen aurinkosähköjärjestelmiin soveltuvan valaisimen. Sen käyttöympäristöksi olen ajatellut kesämökit ja vapaa-ajan asunnot. Se on nykyajan vastine perinteiselle öljylampulle.

Koska kognitiivinen karttani käsittelee valaisimia ja valaistusta annoin sille nimeksi 'valan kartta' ja sen avulla on tarkoitus löytää "lampun henki".

Valon kartta stimuloi suunnittelijan ajattelua. Sitä voi perustellusti verrata tiibetiläiseen mandalaan. Mandala on kosmoksen kuva ja mielen kartta, jota tutkimalla voi saavuttaa perimmäisen todellisuuden, valaistumisen. Oman valon karttani tarkoitus on käytännönläheisempi, suunnitteluidean kirkastuminen.

 

 

Aineisto: Kirjallinen osa, kartta

Asiasanat: tuotesuunnittelu, teollinen muotoilu, valaisimet, kognitio, kognitiivinen kartta