PVM: 1996
OSASTO: TEOLLISEN MUOTOILUN OSASTO
TEKIJÄ: VARRELA VESA
TYÖN NIMI: SIIPIMALJA; TEEMA JA VARIAATIO
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ, TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO
SIVUMÄÄRÄ: 45

Lopputyöni päämääränä oli suunnitella ja valmistaa lasiesinesarja, joka yhdestä perusmuodosta varioituisi pintastruktuurin, värin, koristelun sekä perusmuodon tietoisen, että tiedottoman rikkomisen avulla. Esineen ilmeeksi halusin rujoa, rikottua, rosoista ja haudattua.

Esinemuodon, veistosmaisen kappaleen teknisenä tavoitteena oli valetun ja puhalletun lasin yhdistäminen kuumakäsittelyn aikana, sulana.

Päämäärän toteuttamiseen sain Wärtsilä Oy:n Nuutajärven lasitehtaalta sekä "hyttiaikaa" että vapauden toteuttaa esineiden kylmätyöstö ja jälkikäsittely itse, käyttäen hyväksi tehtaan laitteita seka työstömenetelmiä.

Lasiesinesarjan toteutus tapahtui vuosina 1986-87.

Lähtökohta itse lasiesineelle oli tuotannollisista tavoitteista sekä rajoitteista vapaa veistosmainen kappale, joka mahdollisesti soveltuisi myös pienenä sarjana teollisesti toteutettuun uniikkilasituotantoon; teema ja variaatio.

Tarkastelen lopputyötäni työprosessina sekä esitän hypoteesin pinnan, tilan ja muodon sekä näiden yhdessä synnyttamän ulottuvuuden olemassaolosta lasimateriaalissa.

Lopputyö koostuu kirjallisesta prosessikuvauksesta, käytettyjen työtapojen analysoinnista ja esittämäni hypoteesin toteutumista lasiesineissä sekä lasiesineistä; siipimaljoista.

Sivumäärä: 45