PVM: 22.9.1996
OSASTO: TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN OSASTO
LAITOS: TEOLLISEN MUOTOILUN OSASTO
TEKIJÄ: MILVI SOOSALU
TYÖN NIMI: BODYCARE - RANNEHÄLYTIN JA VASTAANOTIN
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni aiheena on Bodycare -rannehälyttimen ja vastaanottimen muotoilu sekä niiden graafisen ilmeen suunnittelu. Rannehälytin ja vastaanotin toimivat yhdessä turvapuhelimen tavoin. Painamalla rannehälyttimen tai vastaanottimen hälytinpainiketta saadaan yhteys televerkon kautta ennalta ohjelmoituun hälytysten vastaanottopaikkaan. Muotoilutyön tilaaja on IST International Security Technology Oy. Vanhukset ovat turvapuhelimen käyttäjinä rannehälyttimen ja vastaanottimen suurin ja potentiaalisin käyttäjäryhmä. Tämän vuoksi he ovat myös keskeisessä asemassa lopputyössäni. Pohdin lopputyössäni vanhuskäsitystä ja ikääntymisen tuomia muutoksia. Selvitän myös millaisia ongelmia ja tarpeita on tullut esiin tutkitaessa vanhuksille suunnattua turvapalvelua ja heidän käyttäessään turvapuhelimia. Tarkastelen lähemmin markkinoilla olevia turvapuhelimeen liitettäviä mukana kannettavia hälyttimiä. Esittelen myös muita apulaitteita.

Muotoilutyötäni varten haastattelin Kivelän päiväsairaalan vanhuspotilaita. He kertoivat kokemuksistaan ja toiveistaan, mitkä liittyivät turvapuhelinpalveluun. Kysyin heiltä myös mielipiteitä olemassolevista mukana kannettavista hälyttimistä ja tekemistäni rannehälytinluonnoksista seka hahmomalleista. Vanhusten toiveena oli, että rannehälytin sopisi asusteisiin eikä muistuttaisi ankeaa apuvälinettä. Lisäksi kysyin kommentteja vastaanottimeen tulevien symboleiden vaihtoehtoisista kuvista.

Bodycare-rannehälytin on ranteessa pidettävä automaattinen terveydentilan seuranta- ja hälytyslaite. Hälytys tapahtuu automaattisesti tai käyttäjä voi suorittaa hälytyksen manuaalisesti. Bodycare-rannehäyttimen muut toiminnot ovat peruutus ja kello.

Bodycare-vastaanotin on seinällä tai pöydällä pidettävä verkkovirtaan ja puhelimeen liitettävä laite, joka seuraa rannehälyttimen toimintoja ja on murto- ja palohälyttimen vastaanotin. Bodycare-vastaanottimessa on yksi painike, joka toimii sekä hälytys- että peruutuspainikkeena.

Aineisto: Kirjallinen dokumentti, mallit
Sivumäärä: 56 + LIITTEET
Asiasanat: Rannehälytin, vastaanotin, turvapuhelin
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, Teollisen muotoilun osasto, IST OY