Pvm:1996
Osasto: Teollisen muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Käsi-ja taideteollisen alan koulutusohjelma
Tekijä: Koskela Marja Kristiina
Työn nimi: E-READER - elektroninen lukulaite näkövammaisille
Työn laji: Lopputyö

Lopputyön aihe on näkövammaisten elektroninen lukulaite. Sen avulla näkovammainen voi lukea painettua tekstiä - henkilökohtaisen postinsa, käyttöohjekirjasen tai lääkepalkkauksen annosteluohjeen - sekä ASCII-koodi muodossa olevia MD-diskettikirjoja.

Lopputyö koostuu kirjallisesta osastaja produktio-osasta. Kirjalliseen osaan olen koonnut laitteen suunnitteluun vaikuttaneet taustatiedot sekä konseptin ja suunnitellun tuotteen esittelyn. Produktio-osan eli tuotekehitystyön tuloksen esitän hahmomallin muodossa.

Lopputyön tarkoitus on kehittää ratkaisumalli sille, miten näkövammaisten syrjäytyminen tietoyhtelskunnassa voidaan estää, ja kuinka näkövammaisille voidaan taata itsenäinen mahdollisuus saavuttaa kirjallista informaatiota.

Aineisto: Kirjallinen osa, piirrustuksetia Iiitteet, hahmomalli
Sivumäärä: 29
Asiasanat: Apuvälineet, näkövammaiset
Säilytyspaikka Taik:n kirjasto, teollisen muotoilun osasto