PVM: 1996
OSASTO: TUOTE- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN OSASTO
LAITOS: TEOLLISEN MUOTOILUN LAITOS
TEKIJÄ: PAULA IKONEN
TYÖN NIMI: TIETOKONEAVUSTEINEN KORUSUUNNITTELU- JA TOTEUTUS
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyöni tavoitteena oli tutkia mahdollisuutta käyttää tietokonetta korun tekemisessä. Päämääränä oli selvittää minkälaisia erilaisia mahdollisuuksia tietokone antaa korusuunnittelijalle, lähinnä tuotantoprosessin alkupäässä eli luonnostelussa. Samanaikaisesti tutkimuksen kanssa tuotin hopeakorusarjan, jonka suunnittelussa ja valmistuksessa käytettiin tietokonetta ja CAM-jyrsintä. Työ on tehty yhteistyössä Lapponia Jewelry Oy:n kanssa

Sivumäärä: 45
Aineisto: Raportti
Asiasanat: Korut, Tietokone, Valaminen, Metallityöt