29.3.1996
Teollinen muotoilu
Miika Holopainen
Helsingin Sanomat, verkkoliitteen ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu

Lopputyön aihe on Helsingin Sanomien internet-verkkoliitteen ulkoasun ja käyttöliittymän suunnittelu.

Työssäni pyrin löytämään oletetun kohderyhmän tarpeisiin sopivan käyttöliittymän sekä ulkoasun, joka sopii Helsingin Sanomien imagoon. WWW-sivun muotoilua rarjoittaa HTML-kielen puutteellisuus. Tästä johtuen luonnostelun tein koodaten HTML:ää sekä käsittelin graafiset elementit PhotoShop-ohjelmalla. Valtavan luonnosmäärän ja välivaiheiden jälkeen päädyin selkeään sivujen jakoon.

Sivun vasen puoli on artikkelia tai muuta toimituksellista materiaalia varten ja oikealla sijaitsevat navigointipainikkeet. Koko Iiitteen rakenne on jaoteltu värikoodein eri pääosiin. Pääosien tunnukset ovat myös osittain tuttuja paperisen sanomalehden ja Nyt-viikkoliitteen puolelta. Lopputyön tuote on nähtävillä verkossa osoitteessa: http://www.helsinginsanomat.fi/

Kirjallisessa osuudessa pohdin ulkoasun ja käyttöliittymän ongelmia, teknisiä mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä muiden verkkolehtien ratkaisuja. Kuvaan myös projektin etenemistä valmiiksi tuotteeksi sekä verkkoliitteen mahdollisia tulevaisuuden kehitysnäkymiä.

Aineisto: Helsingin Sanomien verkkoliite http.//www.helsinginsanomat.fi/ sekä kirjallinen dokumentti 33 s.
Asiasanat: käyttöliittymäsuunnittelu, Internet, tietoverkot,elektroniset julkaisut
Salassapitoaika päättyy: 15.5.1996