1996
Teollisen muotoilun osasto
Tuula Ala-Härkönen
Graafisen käyttöliittymän sekä pelin visuaalinen suunnittelu
kosketusnäytöltä käytettävään raha-automaattiin

Lopputyö käsittää graafisen käyttöäittymän suunnittelun, sekä yhden pelin visuaalisen suunnittelun raha-automaattiin, jota käytetään koskettamalla kuvaruutua. Raha-automaatin nimi on Monipeli, ja siitä on useita eri pelejä samassa koneessa. Suunnittelu on tehty sovitussa aikataulussa Raha-automaattiyhdistykselle, joka työn myös omistaa. Lopputyön dokumentointi on tehty itsenäisesti.

Lopputyö jakaantuu kolmeen osaan, jotka on koottu CD-rom levylle. Osat ovat: Suunnittelun dokumentointi, Monipelin käyttöliittymän simulaatio sekä "Spinni"-pelin simulaatio.

Monipelin graafisen käyttöliittymän suunnittelun tulos on simulaatio, jossa esitetään automaatin käyttämiseen tarvittavien, kosketusnäytöllä olevien painikkeiden ryhmittely ja toiminta kuvaruudulla. Tiedostoon on lisätty "Kolmilinja"-hedelmäpelin simulaatio, jonka suunnittelua lopputyössä ei käsitellä. Monipelin käyttöliittymä sekä Kolmilinja-peli ovat raha-automaattiyhdistyksessä koekäyttövaiheessa keväällä 1996.

Pelin visuaalisen suunnittelun lopputulos on simulaatio, jossa esitetään pelin graafiset elementit ja niiden liikkeet sekä pelin eteneminen. Peli tullaan toteuttamaan Monipeli-automaattiin syksyllä 1996.

Simulaatiot on toteutettu Raha-automaatti-yhdistystä varten, ja niitä käytetään hiiren avulla. Toteutus on tehty Macintosh-ympäristössä Macromedia Director, Adobe Photoshop ja Aldus Freehand ohjelmilla. Raha-automaattiin suunnitelma toteutetaan C-ohjelmointikielellä, joten simulaatioista ei ole ollut tarkoituksenmukaista tehdä täysin toimivia. Simulaatioiden avulla pystytään testaamaan graafisen käyttöliittymän toimintaa ja hakemaan pelin tuntumaa. Simulaatioiden resoluutio on 640 x 480, näytön väriasetus on 256 väriä.

Lopputyön dokumentointi on tehty samassa muodossa kuin työn tuloksetkin, kuvaruudulta selattavana ja koettavana. Dokumentointiosassa kartoitetaan raha-automaattien kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä keskittyen Suomeen ja Raha-automaattiyhdistykseen. Raha-automaattien käyttäjiä ja pelaamisen tutkimusta on käsitelty lyhyest. Lopputyötä varten on haastateltu yhtä säännöllisesti raha-automaatteja pelaavaa henkilöä. Kosketusnäytön käyttöliittymän suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä lopputyössä on paljolti käsitelty siitä näkökohdasta, että raha-automaatin käyttäminen kuvaruudulta on käyttäjille uusi asia. Lopputyössä on esitetty pääpiirteittäin tekniikaltaan erilaiset kosketusnäytöt sekä selvitetty Monipelin graafisen käyttöIiittymän suunnittelun eri vaiheet.

"Spinni"-pelin idea on uusi. Pelin on kehittänyt Raha-automaattiyhdistyksessä työskentelevä henkilö. Pelin visualisointi on tehty kahdessa vaiheessa. Raha-automaatissa pelin luonne on olla selkeä ja pelkistetty, toisin kuin tietokonepeleissä, mikä on ollut tärkeä tekijä suunnittelussa. Peliin on kuitenkin toteutettu pelaajaa viihdyttäviä yksityiskohtia ja liikkeitä. Dokumentointiosuus sisältää kokeiltavissa olevia animaatioita. Dokumentoinnin resoluutio on 800 x 600, näytön väriasetus on 256 väriä.

Aineisto: CD-rom-levy
Asiasanat: Graafinen käyttöliittymä, kosketusnäytöt, raha-automaatit
Salassapitoaika päättyy: 1.1.1997.