Osasto: Teollisen muotoilun laitos
Koulutusohjelma: Taiteen Maisteri
Tekijä: Virtanen, Jarkko
Työn nimi: Kilpailuetua brandin hallinnalla. Brandi ja integroitu markkinointiviestinnän strategia ohjelmistoyhtiö Digialle.
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 80

Tiivistelmä:

Lopputyö keskittyy brandiin - sen tutkimiseen, brandin arvonmääritykseen ja kehittämiseen yrityksen tavoitteiden mukaisesti.

Nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa esimerkkiyritys toimii, kirkastettu ja vakaa markkinointiviestintä, brandistrategia ja sen toteutus ovat avainasemassa menestyksekkääseen yritystoimintaan.

Pitkäaikainen ja suunnitelmallinen brandistrategia tukee myös yhtiön ydintoimintoja ja onnistuneena tuottaa sen perimmäistä tavoitetta, yhtiön arvon nousua.

Työn tarkoituksena on myös opettaa tekijäänsä brandin rakentamiseen, sen vaikutukseen, hallintaan ja arvoon yhtiön muussa operatiivisessa toiminnassa.

Tavoitteena on perustella brandin rakentamisen tärkeys osana yhtiön ydintoimintoja, auttaen ihmisiä sisäistämään brandi myös työkaluna ja kilpailuetuna. Case-esimerkkinä ja kehitystyönä on Digian brandi- ja markkinointiviestinnän strategia sekä graafinen ohjeistus.

Aineisto: tutkimustyö ja projekti
Asiasanat: Brand, Integrating marketing communications, strategies, graphical identity
Säilytyspaikka: Teollisen muotoilun laitos
Salassapitoaika päättyy: 01.03.2005