Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2004

Teollisen muotoilun osasto
Virtanen Jarkko: Kilpailuetua brandin hallinnalla. Brandi ja integroitu markkinointiviestinnän strategia ohjelmistoyhtiö Digialle.
Ylitalo Jaana: WISA-Pro-sisäverhouspaneelien tuotemuotoiluprojekti, kuvaus teollisen muotoilun mahdollisuuksista puutuoteteollisuuden tuotekehityksessä.
Tuokko Tuomas: Virtual Method - Using the Internet in User-Centered Design.
Hiltunen Jussi: Kuvassa käyttäjä - etävideovalvontajärjestelmän käyttäjäkeskeinen suunnittelu.
Jacobson Susanne: DfA-Puzzle Design for All -lähtökohtaisen suunnittelun arviointi.
Vaaherkumpu Elina: KOHTAAMISIA, Lasten kokemuksellinen esineympäristöön tutustuminen - ensiaskeleita muotoilukasvatukseen .
Vuorivirta Anne: Tuote yrityskuvan kehittämisen välineenä.
Mäkelä Marjukka: VISUALISOINTI OSANA KONSEPTISUUNNITTELUA Huomioita visualisoinnin hyödyntämisestä Kone Oyj:n konseptisuunnittelussa.
Lamb Duncan: Visual Story Telling: The role of scenarios in experience design and concept evaluation with end-users.
Härkönen Tiina Marjatta: Miten helpottaa käyttäjätiedon hyödyntämistä yrityksessä? - Käyttäjätiedon raportointi ensikertaa laadullisen käyttäjätutkimuksen tilanneelle yritykselle.
Lagomarsino Agustina: Kitchen Album.